Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg
Klemtoon op Taal
Locatie plannen
Lokale Educatieve Agenda
Integrale kindcentra
Ontwikkel academie
Wijk informatie
Subsidies
Thema's
Agenda
  Kinderboekenweek 5 oktober 2016
  Gemeente Tilburg LEA-overleg 12 oktober 2016
  Studiedag Biezonderwijs 13 oktober 2016
  Studiedag Plein013 22 februari 2017