Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

 

Uitleg over de tekening:

 

 

Waarom aan de slag met cultuur?

In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. Maar tussen kijken en zien zit heel wat licht. Je kijkt in principe bevooroordeeld naar die wereld. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je op een andere manier kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet.

Daar gaat het om bij cultuureducatie: kinderen/jongeren vanuit een gerichte kennismaking met culturele uitingen en fenomenen leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit’. Cultuur is meer dan een versiersel van het dagelijks leven. Cultuur is wat mensen maakt tot wat ze zijn en wat hen met elkaar verbindt. Cultuur is identiteit en tegelijkertijd de uitdrukking van nieuwe zienswijzen en andere uitingsvormen. Cultuur is een bron van sociaal contact en kan een aanzet zijn tot meer wederzijds begrip. Cultuur biedt mensen ontspanning en biedt een kans om zichzelf en hun creativiteit te ontplooien.

Waarom aan de slag met Natuur en milieu?

Uit onderzoek is gebleken dat een groene speel- en leeromgeving een positieve bijdrage levert aan het speelgedrag en de leerprestaties van kinderen.

Daarnaast zien we het klimaat veranderen. Deze veranderingen gaan sneller dan voorspeld; de warme zomer van 2018 is daar een voorbeeld van. Op een grijs schoolplein is het dan vaak te warm om te spelen en in sommige gevallen moeten kinderen op warme dagen binnenblijven.

Dat zijn twee belangrijke redenen om in Tilburg alle schoolpleinen van basisscholen te vergroenen en actief aan de slag te gaan met Natuur- en Milieueducatie.

In de Tilburgse Educatieve Agenda is afgesproken dat de komende jaren wederom wordt ingezet op een doorgaande lijn voor natuur en milieu educatie. Het doel hiervan is dat kinderen leren de natuur in hun directe omgeving te respecteren, hier goed mee om te gaan en er trots op te zijn. Het onderwijs neemt hierin het voortouw en kiest voor een opzet met een doorgaande lijn plus een makel/schakelfunctie tussen onderwijs en organisaties op het terrein van NME. In lijn met de integrale locatieplannen worden activiteiten ontplooid en groene speelpleinen gerealiseerd.

Bewegingsonderwijs door combinatiefunctionarissen

Het is voor kinderen belangrijk om actief bezig te zijn op het gebied van Sport & Beweging. Kinderen krijgen sterkere botten en spieren, het afweersysteem wordt versterkt en kinderen blijven door voldoende te bewegen op een gezond gewicht. Daarnaast heeft sporten behalve fysieke voordelen, ook geestelijke en sociale voordelen. Kinderen kunnen zich beter op school concentreren, en daarnaast zorgt het ook voor betere prestaties. Het is dus belangrijk dat een kind voldoende beweegt. Logisch dus dat sportdeelname op én via scholen gestimuleerd moet worden. Het Beweegteam Onderwijs van het Sportbedrijf kan hier een belangrijke en ondersteunende rol in spelen.

Het Beweegteam Onderwijs is momenteel actief op 34 basisscholen in de gemeente Tilburg. Dit team bestaat uit 25 combinatiefunctionarissen en speelt een belangrijke rol voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Een combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatieve gymlessen op basis van een vakwerkplan, naschools sportaanbod, waarborging van gezondheid en overige nevenactiviteiten waarin zij soms een grote en soms een wat kleinere rol hebben. De kosten voor een combinatiefunctionaris zijn in de huidige subsidieregeling € 1.030 per groep per jaar (excl. btw). Hieronder worden de activiteiten van een combinatiefunctionaris in het bewegingsonderwijs kort benoemd en op de tab 'in de praktijk' is over verschillende items meer informatie te vinden.

Waarom aan de slag met wetenschap en techniek?          

Als kinderen actief aan de slag gaan met Wetenschap & Techniek is dat ondersteunend voor hun probleemoplossende vaardigheden en worden ze uitgedaagd om creatief, kritisch en innovatief te denken. Ze leren hoe ze via onderzoeken en ontdekken naar ontwerpen komen.

Het project W&T Techniekpact Regio Zuid schooljaar 2015-2016 had tot doel om een gedragen meerjarenprogramma 2015-2020 W&T te ontwikkelen. Dit schooljaar ligt het accent op netwerkversterking tussen scholen en worden professionaliseringstrajecten voor het onderwijs gestart. Ook wordt gewerkt aan een ondersteuningsstructuur waarin onderwijs, de toekomstige ‘arbeidsmarkt’ van wetenschap, technologie en bedrijfsleven en contextrijke leeromgevingen met elkaar worden verbonden. 

Voor meer informatie

Naam E-mail Bericht