Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Op het tabblad "Harmonisatie" staan documenten die te gebruiken zijn als ouders vragen hebben over de harmonisatie. 

De Tilburgse Peutervoorziening

De afgelopen jaren hebben gemeente, kinderopvang en primair onderwijs met 'Klemtoon op Taal' stevig geïnvesteerd op de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen. Mede door deze inzet sprak de Inspectie van het Onderwijs in het laatste kwaliteitsonderzoek zelfs over Tilburg als een goed voorbeeld voor andere gemeenten. In de nieuwe peutervoorziening behouden we deze uitstekende kwaliteit en zetten we in op verdere optimalisering.

Het Tilburgse kwaliteitskader

  • Er wordt voldaan aan: de landelijke kwaliteitsnormen, de kwaliteitseisen van de GGD en onderwijsinspectie
  • Er wordt (op inhoud en overdracht) samengewerkt met het primair onderwijs aan een doorgaande leerlijn en zorgstructuur, ook door middel van het opstellen van integrale locatieplannen
  • Er wordt voortdurend ingezet op professionalisering van de pedagogische en didactische vaardigheden van medewerkers. De focus ligt hierbij op de kennis en vaardigheden om opbrengstgericht te werken, doorgaande leerlijnen vorm te geven en te werken met integrale locatieplannen.
  • Er wordt gewerkt met een NJI erkend vve-programma dat een inhoudelijke doorgaande lijn kent met het primair onderwijsEr wordt gewerkt met het observatie- en registratiesysteem KIJK!
  • Per groep wordt minstens voor 4 uur per week een pedagogisch hbo'er ingezet.
  • Locaties voldoen aan het stedelijk ouderbeleidsplan
  • Locaties maken jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie

Lees hier meer over het koersplan.