Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Dit is de titel van het adviesrapport van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. Dit rapport is verschenen in maart 2017 en biedt inzichten en adviezen voor verdergaande samenwerking.

In het rapport wordt gesproken over vijf samenwerkingsmodellen:

1. Stand alone: School en kinderopvang/peuterspeelzaal functioneren onafhankelijk als drie aparte organisaties die drie losse diensten leveren. Er is geen sprake van samenwerking, niet inhoudelijk, noch beleidsmatig, noch organisatorisch.

2. Face-to-face: School en kinderopvang/peuterspeelzaal werken incidenteel samen. Zij zoeken elkaar op als daar aanleiding voor is; overleg op bestuurlijk en beleidsmatig niveau is incidenteel en ad hoc.

3. Hand-in-hand: School en kinderopvang/peuterspeelzaal werken structureel samen. Ook bij dit model is er nog sprake van drie losse organisaties en diensten, maar op alle niveaus (bestuur, management en medewerkers) vindt structureel overleg plaats.

4. All-in-one: School en kinderopvang/peuterspeelzaal werken structureel samen en zijn bovendien opgegaan in één organisatie met één team en één management. In Nederland kennen we een aantal kindcentra die laten zien dat samenwerking volgens dit model in de praktijk uiteenlopende (juridische) vormen kan aannemen.

5. Ontwikkel- en leercentrum: één organisatie en één rechtspersoon waarin onderwijs en kinderopvang niet meer van elkaar zijn te onderscheiden. Hier is dus geen sprake meer van samenwerking, maar van het aanbieden van een integraal palet van diensten in een nieuw organisatorisch kader

Kik hier voor het hele rapport.