Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Een kansrijke toekomst begint hier! 

In de afgelopen periode hebben zich een tweetal bestuurlijke mijlpalen voltrokken.
"Een kansrijke toekomst begint hier!", de Tilburgse educatieve agenda 2019-2022' is op 16 september jl. door de gemeenteraad unaniem vastgesteld.
De tekst van de LEA kun je hier inzien.

Het bijbehorende uitvoeringsprogramma 'Samen werken aan een kansrijke toekomst' is inmiddels door het college vastgesteld. De tekst van het uitvoeringsprogramma vind je hier.