Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Een leven lang leren voor iedereen.
Waarbij we met en van elkaar leren, maar ook externe experts in huis halen om ons nog verder te professionaliseren.
Als je met kinderen werkt, werk je vooral met jezelf. Het is daarom belangrijk om je te blijven ontwikkelen.
Via onderstaande link kom je bij 'De Ontwikkelacademie' en hier kun je meteen zien wat het actuele aanbod is voor inspiratie, scholing of andere sessies.

We wensen je veel ontwikkelplezier toe!

http://www.ontwikkelacademie.nu/

Nieuwe partners

Naast de verschillende schoolbesturen plaatsen ook Plein013, Klemtoon Op Taal, Fontys HKE (Pabo Tilburg), de Bibliotheek Midden Brabant en de Universiteit aanbod op de OntwikkelAcademie dat voor professionals uit de kinderopvang en het onderwijsveld bedoeld is. Soms is een event niet (meteen) voor iedereen toegankelijk, maar dat wordt vanzelf aangegeven als je wilt inschrijven.

Evaluatie

Sinds kort staan er op de site (www.ontwikkelacademie.nu) reviews van de events die al geweest zijn. Om deze reviews te verkrijgen, wordt er een digitale (zeer korte) evaluatie verstuurd naar de deelnemers aan een bepaald event. Zodra de evaluatie is afgerond, verschijnt de review op de voorpagina. Voor ons is het belangrijk om een zo reëel mogelijk beeld te verkrijgen, dus een hoge respons en eerlijke evaluatie zijn belangrijk.

 

Deelnamecertificaat

Als je deelneemt aan een event via de OntwikkelAcademie ontvang je later digitaal een deelnamecertificaat. Hierop staat welke scholing je hebt gevolgd en de uren van de tijdsinvestering die erbij horen. Dit geeft je de mogelijkheid je professionaliseringsuren achteraf te verantwoorden. Het certificaat is inmiddels ontworpen. Ze worden met terugwerkende kracht vanaf 2016 verstrekt.

Ieder schoolbestuur heeft een contactpersoon. Hieronder vind je de contactpersoon voor jouw bestuur:

Tangent Ingrid van der Pluijm ingrid.vanderpluijm@tangent.nl
Xpect Primair Angela Horsten angela.horsten@xpectprimair.nl 
SKOTZO  Frank Marchand frank.marchand@dealm.net
Jan Ligthartgroep  Guus Reek g.reek@janligthartgroeptilburg.nl 
Biezonderwijs Rielle van der Steen r.vdsteen@biezonderwijs.com
Mytylschool  Arjen Vredeveld a.vredeveld@mytylschooltilburg.nl
Opmaat  Larissa Rand larissa.rand@opmaat-scholen.nl