Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Een IKC heeft in het algemeen de volgende kenmerken:

  • Eén missie en visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Iedereen die in het IKC werkt draagt bij aan die missie en werkt volgens die visie.
  • Het is een voorziening voor 0 – 12 jaar, dus een IKC is er voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot en met 12 jaar. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn en individuele ontwikkelingsplannen.
  • Er is een breed aanbod: onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek, spel, zorg. Het is dus gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen.
  • Het IKC is de hele dag en het hele jaar open, dus ook tijdens schoolvakanties. Er is een goede afwisseling van inspanning en ontspanning, van veiligheid en uitdaging.
  • Er is sprake van één organisatie en één team: leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers, vakleerkrachten en ondersteuners werken samen en halen zo nodig bepaalde deskundigen van buiten. De organisatie heeft één leiding en is waar mogelijk gehuisvest in één gebouw.
  • Doordat de schotten tussen de organisaties zijn verdwenen is er één aanspreekpunt voor ouders. Ze hoeven niet apart afspraken te maken over hun kind met school en kinderopvang. Bijvoorbeeld als hun kind ziek is of er iets speciaals is wat aandacht vraagt.

Contact

Naam E-mail Bericht