Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Een IKC heeft drie heldere overkoepelende doelen:

  • Borgen van een ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
  • Optimale ontwikkelingskansen bieden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar
  • Voorzieningen en diensten aanbieden in de sociale context van het gezin.

Kinderen en hun ouders zullen veel voordelen ervaren van het Integraal kindcentrum. Er is één voorziening in de wijk waar (jonge) ouders terecht kunnen met alle vragen rondom opgroeiende kinderen, gezondheid, ontwikkeling, educatie en opvang. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. En door een gezamenlijk visie en aanpak verbetert de kwaliteit.
Ook zijn er voordelen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers: door de samenwerking kan de leerkracht zich meer richten op zijn kerntaken en de pedagogisch medewerker krijgt meer taakdifferentiatie en ontplooiingskansen.

Contact

Naam E-mail Bericht