Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC De Kuil

Goudsbloem 66
5071 EZ Udenhout

Samen op weg

Al weer heel wat jaren delen BSO Hocus Pocus (Kinderopvang Humanitas) en Basisschool de Wichelroede een gebouw in de wijk ‘de Kuil’ in Udenhout. Nu zijn zij samen op weg naar een integraal kindcentrum.

Ruimtes delen

De ondersteunende ruimten (toiletten, keuken, kopieerkamer enz.) worden al van oudsher door beide partijen gedeeld. Sinds de uitbreiding van de buitenschoolse opvang in schooljaar 2010-2011 delen zij ook ruimten voor de kinderen. Zo is het ‘leerlandschap’ overdag een werkruimte voor het zelfstandig werken. De BSO gebruikt dezelfde ruimte voor en na schooltijd en heet dan ‘de toverkamer’. Hetzelfde geldt voor de ruimte bij de groepen 4 van de school en natuurlijk de speelzaal. Op een natuurlijke wijze hebben de begeleiders en leerkrachten steeds meer met elkaar te maken en wordt informatie uitgewisseld.

Howard Gardner: meervoudige intelligentie

Sinds 2012 heeft Kinderopvang Humanitas het gedachtegoed van Howard Gardner: Meervoudige Intelligentie omarmd en vertaald naar de Welbevinden-procedure ‘Kijk Mij Nou’.
De basisschool werkt al ruim 15 jaar met meervoudige intelligentie. Nu er een gemeenschappelijke visie is, biedt intensievere samenwerking allerlei mogelijkheden. Het kind staat centraal, daar is iedereen het over eens. Maar de zaken ook zo regelen dat het kind centraal staat, dat vraagt behoorlijke inspanningen en samenwerking. Het gaat om doorgaande lijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, maar ook verbreding door naschoolse activiteiten of zelfs door een andere tijdsindeling.

Ouders betrekken

IKC de Kuil wil samen met ouders deze nieuwe weg bewandelen. De mening van de ouders zal in dit proces uitermate belangrijk zijn. Gedurende het traject zullen school en opvang de ouders regelmatig informeren over de vorderingen en vragen om meningen, wensen of ideeën.

Ambities 2015

Het vormgeven en formaliseren van de IKC-organisatie is de manier om zowel intern als extern snelheid en duidelijkheid in het proces van de IKC-ontwikkeling te realiseren. De IKC-ontwikkeling is niet afhankelijk van de pilotstatus en in principe ook niet afhankelijk van de herhuisvesting van Bonbini, noch van de vraag wie het bevoegd gezag over de peuterspeelzaal uitoefent.

Geconcretiseerd in drie doelen:

  1. Er is besluitvorming over de huisvesting van de hele dagopvang Bonbini in het bestaande schoolgebouw.
  2. De invulling van de front-Office is concreet uitgewerkt en dat wat mogelijk is, is operationeel in december 2015.
  3. De doorontwikkeling van de gezamenlijke uitvoeringspraktijk is geconcretiseerd in arrangementen voor 0-12 jarigen.

Hoe bereiken we deze doelen in 2015

Voor de mogelijke herhuisvesting van Bonbini is een concreet voorstel opgesteld. In elk geval zijn de effecten en mogelijke oplossingen uitgewerkt voor ouders die na de hele dagopvang voor andere scholen (willen) kiezen. Ook de harmonisatie van de peuterspeelzaal en kinderopvang zijn in dit huisvestingsplan uitgewerkt.

De voornemens voor de gezamenlijke front-Office zijn:

  • één naam, uitgewerkt naar de diverse opvangvormen;
  • gezamenlijk interne en externe communicatie. De externe communicatie over het IKC bestaat uit: website, informatiebrochure en vermelding in de schoolgids 2015-2016;
  • gezamenlijke inschrijfprocedure en afstemming van de gegevensverwerking.
  • nieuwsbrief

Er zijn gezamenlijk arrangementen ontwikkeld voor kinderen van 0-12 jaar voor het schooljaar 2015-2016. Voor kinderen van 4-12 jaar is binnen- en buitenschools leren verbonden door middel van deze arrangementen.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Annelieke van Geffen, directeur bs de Wichelroede (Tangent),
Annelieke.vanGeffen@bs-dewichelroede.nl
Sonja Domen, locatieiemanager kinderopvang Humanitas Udenhout, sdomen@kinderopvanghumanitas.nl;
www.dewichelroede.com
www.kinderopvanghumanitas.nl

Contact

Naam E-mail Bericht