Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Op deze pagina vind je meer informatie over subsidies. Kies eerst voor tabblad 2017 of 2016.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

 

Programma van eisen Onderwijskansen 2017

In dit programma van eisen vindt u meer informatie over subsidieaanvragen in 2017 om onderwijskansen te vergroten:

 • VVE-peuterspeelzaalwerk
 • HBO-coaches binnen de VVE voorschool
 • VVE ondersteuning door Bibliotheek Midden Brabant
 • Achterstandsbestrijding thuis
 • Vakantiescholen
 • Schakelklassen
 • Onderwijsaanpak in impulswijken

 

Toelichting bij subsidieaanvragen voor Vakantiescholen

Er is géén format voor de subsidieaanvraag. Het schoolbestuur doet een subsidieaanvraag conform de beschrijving in het Programma van Eisen (zie pg. 5 paragraaf 1.5 Vakantiescholen en pg. 7-8 Aanvraag).

Aandachtspunten:

 • De aanvraag moet voorzien zijn van een (ingescande) handtekening.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een begroting (bij voorkeur in een excel-bestand).
 • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat het een aanbod van extra onderwijstijd betreft, bedoeld voor kinderen met een risico op achteruitgang in prestatieniveau tijdens de vakantieperiode.
 • Aanvragen voor een vakantieschool kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, echter minimaal zes weken voor aanvang van de vakantieschool. Hierbij geldt wel dat indien het maximale aantal vakantiescholen (8) bereikt is, er een subsidiestop is.
 • De aanvraag en begroting kunnen worden ingediend bij Chantelle Rodgers, gemeente Tilburg.