Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

R-Newt Kids is het sociaal werk voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. R-Newt Kids is er voor ontmoeting en participatie met andere ouders of met leeftijdsgenootjes. Voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. En voor kinderen, ouders en andere volwassenen die iets willen betekenen voor onze jongste doelgroep en hun ouders.

R-Newt Kids is daar waar gezinnen leven: op school, op straat, thuis. Laagdrempelig en alledaags. Onze sociaal werkers werken aan de versterking van de eigen kracht van kinderen, hun ouders en de samenleving om hen heen. Opdat ze samen een stevige pedagogische civil society gaan vormen en blijven vormen. 

Voor meer informatie:

http://www.contourdetwern.nl/aanbod/activiteiten-diensten/diensten-a-z/kinderen-actief-opgroeien-en-opvoeden/17777/r-newt-kids.html