Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Waarom aan de slag met cultuur?

In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. Maar tussen kijken en zien zit heel wat licht. Je kijkt in principe bevooroordeeld naar die wereld. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je op een andere manier kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet.

Daar gaat het om bij cultuureducatie: kinderen/jongeren vanuit een gerichte kennismaking met culturele uitingen en fenomenen leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit’. Cultuur is meer dan een versiersel van het dagelijks leven. Cultuur is wat mensen maakt tot wat ze zijn en wat hen met elkaar verbindt. Cultuur is identiteit en tegelijkertijd de uitdrukking van nieuwe zienswijzen en andere uitingsvormen. Cultuur is een bron van sociaal contact en kan een aanzet zijn tot meer wederzijds begrip. Cultuur biedt mensen ontspanning en biedt een kans om zichzelf en hun creativiteit te ontplooien.

 

CiST

CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. Immers culturele vorming helpt de kinderen de wereld om zich heen te begrijpen. Historisch besef en kennis van het culturele erfgoed en van hedendaagse ontwikkelingen zijn daarbij niet weg te denken. Cultuureducatie is een manier om de wereld te bevatten. Cultuur is een wezenlijke component van de maatschappij. Zonder cultuur is er geen identiteit. Kennis maken en leren omgaan met cultuur geven de leerling kans op een brede visie op de maatschappij. Zo kan bijvoorbeeld de hedendaagse kunst de mens vragen stellen over die maatschappij en over zijn eigen rol daarin. Kunst helpt mensen waarnemen, kan de blik verruimen en de tolerantie vergroten.

 

 

Waar vind ik informatie over cultuuraanbod voor 0-13 jaar?

Info voor 4-13 jaar is te vinden in de jaarlijkse CiST-brochure die in mei verschijnt en op de website www.cist.nl

Voorbeelden?

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg (CMKT); bezoek de website: www.cist.nl

Doorlopende leerlijnen, scholing, partnership met instellingen uit de stad, verbinding binnenschools en buitenschools leren staan binnen CMKT centraal.

Hier doen 40 scholen in Tilburg aan mee en worden er plannen op maat gemaakt. Op de website van CiST zie je onder het tabje CMKT filmpjes staan die als voorbeeld kunnen dienen.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

- Vervoer voor de Tilburgse scholen die gebruik maken van de bemiddeling van CiST

- Kortingsregeling voor de Tilburgse scholen die gebruik maken van de bemiddeling van CiST

Meer informatie op: www.cist.nl

 

Muziekimpuls

Het Fonds voor Cultuurparticipatie(FCP) biedt via de Muziekimpuls subsidie om het muziekonderwijs op school te versterken. Scholen kunnen bij het FCP een aanvraag indienen om voor die subsidie in aanmerking te komen. Een school met meer dan 200 leerlingen kan € 20.000,- subsidie krijgen, een school van 100-199 leerlingen € 15.000,-. De school moet zelf ook een eigen bijdrage leveren in uren en in geld. Indien een school € 20.000,- subsidie ontvangt, moet de school over een periode van 3 jaar zelf 200 uur en € 8.000,- investeren. Het uiteindelijke doel is om kwalitatief goed muziekonderwijs duurzaam in te bedden binnen de school.

Op maandag 11 april organiseert T-Primair op de Mytylschool een informatiebijeenkomst over de Muziekimpuls.
Om aan te melden: http://www.ontwikkelacademie.nu/workshops/2016-04-11-muziek-impuls-informatiebijeenkomst-2e-tranche

Op woensdag 1 juni organiseert CiST van 15.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst voor directeuren en ICC’ers waarop zij ondersteund worden in het invullen van de aanvraag.
Om aan te melden: http://www.ontwikkelacademie.nu/workshops/2016-06-01-schrijven-aanvraag-muziekimpuls

 

Meer info? Lees dan:

Stadsgesprek cultuur over cultuureducatie

Op 6 april vond het vierde stadsgesprek cultuur plaats dat de gemeente Tilburg organiseert in de aanloop naar een nieuw cultuurplan voor de periode 2017-2020. 
Deze avond stond in het teken van cultuureducatie. Iedereen die geïnteresseerd is in of direct betrokken bij cultuureducatie, kon deelnemen aan dit gesprek.

Aanbieders van cultureel-aanbod voor scholen en het onderwijs waren uitgenodigd: primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de kunstvakopleidingen en de lerarenopleidingen. Daarnaast uiteraard culturele instellingen die aandacht hebben voor cultuureducatie of daaraan aandacht willen gaan besteden.

Namens het college van B&W is wethouder cultuur Marcelle Hendrickx bij de stadsgesprekken cultuur aanwezig. Via de volgende link treft u meer informatie aan over de stadsgesprekken cultuur: http://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/cultuurplan-2017-2020/

Voor vragen of meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met gemeente Tilburg, Martin van Ginkel, via martin.van.ginkel@tilburg.nl of telefonisch via 06 52 834 602.

Voor meer informatie

Lizette Mijland

Adviseur cultuureducatie Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg) en projectleider Cultuur met Kwaliteit

Naam E-mail Bericht