Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

 

Het bevorderen van gezond gedrag bij de jeugd leidt tot betere schoolprestaties en een gezondere levensstijl voor later. Jong geleerd is oud gedaan!

Van voeding tot bewegen en seksualiteit

Veel scholieren lijken nauwelijks stil te staan bij hun gezondheid. De ongezonde keuze wint het maar al te vaak van de gezonde keuze: computeren in plaats van buitenspelen, een snack in plaats van een appel.
Gezondheidsbevordering maakt deel uit van de kerndoelen van het basisonderwijs. De meeste scholen werken al aan gezondheid. Bijvoorbeeld door het stimuleren van gezonde voeding of het uitvoeren van een pestprotocol.

Scholen kunnen kiezen voor hulp bij onderwerpen die voor hun leerlingen belangrijk zijn. De GGD biedt activiteiten op het gebied van Alcohol & roken, Voeding & beweging, Welbevinden & sociale veiligheid, Relaties & seksualiteit, Hygiëne, Milieu & Natuur, Fysieke veiligheid, en Mediawijsheid.

 

De GGD biedt in samenwerking met het Sportbedrijf ondersteuning bij het realiseren van Gezond School beleid. Dat doen zij aan de hand van de landelijke Gezonde School aanpak. Vanuit het Sportbedrijf wordt met name ingezet op de thema's Sport & Bewegen en Voeding. Overige thema's worden door de GGD ondersteund. Sinds 2013 is Tilburg aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Met de integrale JOGG-aanpak streven we naar een gezonde leefstijl en omgeving voor onze jeugd. De sport combinatiefunctionaris heeft een goede positie om extra te kunnen schakelen, in samenwerking met de GGD, op de genoemde themagebieden van de Gezonde School. Via de combinatiefunctionarissen zijn extra financiële middelen beschikbaar om toe te kunnen werken naar het Gezonde school vignet en/of extra themacertificaten.

 

Word ook een Gezonde School! www.gezondeschool.nl 
Kijk ook eens op  www.gezondekinderopvang.nl

 

Ouderavonden
De GGD kan in samenwerking met de school een ouderavond organiseren. Het is ook mogelijk om op aanvraag een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur in te zetten met kennis van verschillende culturele achtergronden (multiculturele klas).

Mogelijke onderwerpen: Opvoeden, weerbaarheid en pesten, puberteit, alcohol, eet- en beweeggedrag van kinderen, seksualiteit, sociale media/Sexting, (v)echtscheiding.

 

Deskundigheidsbevordering
Voor training en ondersteuning van het team bij gezondheidsonderwerpen kan op maat deskundigheidsbevordering bij de GGD worden aangevraagd.

 

Schoolfoto
De gezondheid van de leerlingen kan op schoolniveau in kaart gebracht worden. Dit gebeurt aan de hand van (digitale) vragenlijsten voor leerlingen en ouders. De resultaten worden weergegeven in een schoolfoto en laat zien hoe het gaat met de gezondheid van de kinderen op school. Dit kan helpen te bepalen welke onderwerpen extra aandacht verdienen, al dan niet in aansluiting op het locatieplan.

De ‘schoolfoto’ is in ontwikkeling. Een werkgroep bestaande uit schooldirecties, T-Primair en de GGD werken aan een geschikte vragenlijst. Naar verwachting zal in maart 2017 de eerste schoolfoto klaar zijn. Voor scholen die belangstelling hebben voor een schoolfoto, neem dan contact op met Bianca de Vos - GGD Hart voor Brabant - b.de.vos@ggdhvb.nl - 06-42027441. Website: www.ggdhvb.nl

 

Subsidie Gezonde school en GGD

Er is subsidie aan te vragen voor het vignet Gezonde school, lesmaterialen, activiteiten en extra inzet derden t.b.v. structurele implementatie. Voor leefstijlthema’s zie www.gezondeschool.nl. Subsidie is aan te vragen door een email te sturen naar s.algera@ggdhvb.nl met een toelichting op welke wijze activiteit/lespakket/materiaal structureel bijdraagt aan een Gezonde School. Meer informatie: Sietske Algera 06-53212086

Landelijke subsidie Gezonde School

www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod

Werk je in het onderwijs? Dan is deze studiemiddag georganiseerd door GGD, IMW, R-Newt en Sterk Huis iets voor jou!

Deze middag presenteren we een doorlopende leerlijn die samengesteld is voor PO, VO en MBO met als doel je leerlingen meer te leren over seksuele en relationele weerbaarheid. Tijdens de twee workshoprondes maak je kennis met de verschillende onderdelen van de leerlijn ‘Ik ben van mij!’.

In de bijlage tref je meer informatie over de studiemiddag en een knop om aan te geven dat je van plan bent te komen. Het is voor ons belangrijk om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen zodat we daar de locatie op in kunnen richten. Stuur deze mail gerust door naar je collega’s.

Dus: Zet 24 mei in je agenda en geef aan dat je geïnteresseerd bent!

Meer informatie: Save the date

 

GGD symposium voor PO, VO en MBO

De GGD Hart voor Brabant organiseert voor de derde keer een symposium onder de vlag van de Gezonde School. Deze derde editie heeft als thema 'welbevinden' met aandacht voor echtscheiding, mediawijsheid, (ziekte)verzuim en depressieve gevoelens.

Welbevinden is "het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren" (Machteld Huber; Positieve gezondheid)

Hoe weet je als docent of een leerling zich goed voelt en lekker in zijn vel zit? Wat doe je als een leerling zich regelmatig ziek meldt? Ondervindt een leerling veel stress omdat het via sociale media wordt gepest? Is de thuissituatie niet stabiel? Signaleert u leerlingen die overmatig piekeren of extreme vermoeidheidsklachten tonen?

Ik heb af en toe van die dagen, dan voel ik me gewoon rot, dan komt er niets uit mijn handen en kan ik me niet concentreren op mijn huiswerk

Wisselende stemmingen, onzekerheid, rondhangen en ontevredenheid. De puberteit? Soms is er meer aan de hand. Je prettig voelen zorgt voor betere resultaten op school, sociale betrokkenheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Maar waar ligt de grens voor school in de begeleiding van leerlingen op het gebied van welbevinden?

Datum en locatie:

Datum: dinsdag 24 oktober - Tijd: van 16.15 tot 19.45 uur (inloop vanaf 15.45 uur) - Locatie: Theresia Lyceum in Tilburg 

Workshops

Tijdens het symposium zijn er twee workshop rondes. Bij het inschrijven kunt u drie voorkeuren opgeven. U wordt ingedeeld bij twee workshops. Meer informatie over de workshops.

Mediawijsheid - Dip of depressie - Echtscheiding - Verzuim

Programma

15.45-16.15: ontvangst 16.15-17.45: welkom en 1e workshopronde 17.45-18.15: pauze (broodje) 18.15-19.35: theater en 2e workshopronde 19.35-19.45: afsluiting

Aanmelden

Het symposium richt zich speciaal op docenten, IB-ers en zorgcoördinatoren van het primair en voorgezet onderwijs en MBO. U kunt zich aanmelden door het invullen van dit digitale inschrijfformulier waarop u ook uw voorkeuren voor workshops aan kunt geven. Let op: per workshop staat aangegeven voor welk onderwijstype deze is bedoeld.

Kosten voor deelname zijn € 25,- per persoon. U ontvangt hiervoor een factuur. Enkele weken voorafgaand aan het symposium ontvangt u een bevestiging en aanvullende informatie. Aanmelden kan tot en met woensdag 4 oktober.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Bianca de Vos, telefoon: 06 42027441. Voor praktische informatie omtrent inschrijvingen kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon: 088 368 6820 of secretariaatMB@ggdhvb.nl.

Overgewicht jeugd in beeld

De GGD regio Hart voor Brabant telt 27 gemeenten met 160.000 jeugdige inwoners van 2 t/m 15 jaar. Hiervan is 12% te zwaar. Dit zijn 18.700 jeugdigen! Bij 2% (3.300 jeugdigen) is sprake van obesitas. Het percentage overgewicht varieert tussen 7% (Boekel) en 15% (Tilburg). In sommige wijken in Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Oss is het percentage overgewicht hoger dan 20%.

Het overzicht van de regio en de overzichten per gemeente vind je op de GGDGezondheidsatlas.

Terugdringen van overgewicht

Het terugdringen van overgewicht staat bij veel gemeenten op de agenda. Negen gemeenten in Hart voor Brabant doen mee met de landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG): Veghel, Dongen, Tilburg, ‘ s-Hertogenbosch, Oss, Uden, Waalwijk, Grave en Cuijk. Hierin werken publieke en private partijen lokaal samen om gezonde keuzes gemakkelijk te maken.

De GGD ondersteunt gemeenten bij het terugdringen van overgewicht. De GGD biedt ondersteuning zowel op individueel niveau (signalering en begeleiding van kinderen en gezinnen) als op collectief niveau (monitoring en evaluatie, stimuleren van gezond beleid in wijken, scholen en sportverenigingen en geven van voorlichting).