Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

 

 

Waarom aan de slag met natuur en milieu?                          

In de Tilburgse Educatieve Agenda is afgesproken dat de komende jaren wordt ingezet op een doorgaande lijn voor natuur en milieu educatie. Het doel hiervan is dat kinderen leren de natuur in hun directe omgeving te respecteren, hier goed mee om te gaan en er trots op te zijn. Het onderwijs neemt hierin het voortouw en kiest voor een opzet met een doorgaande lijn plus een makel/schakelfunctie tussen onderwijs en organisaties op het terrein van NME. In lijn met de locatieplannen worden activiteiten ontplooid en groene speelpleinen gerealiseerd.

 

Geslaagde miniconferentie Natuur, milieu en duurzaamheid

Op 24 februari vond in het natuurmuseum de miniconferentie over natuur, milieu en duurzaamheid plaats. Voor veel basisscholen en kindcentra is het de vraag op welke wijze zij natuur en milieu een duurzame plek kunnen geven binnen hun onderwijs. Door presentaties over succesvolle ervaringen en informatie vanuit aanbieders van diverse programma’s over natuur en milieu werd geprobeerd mogelijkheden te laten zien. Ook de samenwerking om te komen tot de Gezonde school, betrekken van ouders en buurtbewoners en integratie in vakken als taal en rekenen waren te zien. Wethouder Marcelle Henrikcx en directeur T-Primair Judith Rook gingen met de aanwezigen in gesprek over deze mogelijkheden in het basisonderwijs.

 

Cursus NME voor leerkrachten

Jaarlijks wordt een 3-daagse cursus voor NME-coördinatoren op de basisscholen gegeven. 
Deze is vergelijkbaar met de opleiding van Cist, voor de cultuur coördinatoren.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Niet alleen leerkrachten kunnen zich inschrijven, ook 3de en 4de jaars studenten van de Pabo, die op een school in Tilburg stage lopen die aan de slag willen met NME, kunnen zich aanmelden. Als de inschrijving start komt die informatie hier te staan. 

De uitreiking van de certificaten en presentatie eindopdracht wordt gepland in onderling overleg, op een moment na schooltijd. 

Doelen Natuur en Milieu Educatie

  1. Elke basisschool heeft NME opgenomen in het schoolplan en maakt daarbij gebruik van natuurlijke plekken in de wijk en de omgeving, zodat elk kind in aanraking komt met de natuur en leert omgaan met de natuur.
    Lange termijn doel: passend in locatieplan en eigen fasering in de tijd).

  2. Elke basisschool heeft een coördinator NME (naar analogie van de ICC-er). De coördinator stimuleert NME activiteiten in en naschools, heeft een breed netwerk en is verantwoordelijk voor het opzetten van een NME structuur op de school met een doorgaande leerlijn en de koppeling naar cognitieve vakken, gezondheid en bewegen.
    Lange termijn doel: passend in locatieplan en eigen fasering in de tijd.

  3. Er is een jaarlijkse opleiding voor NME coördinatoren in Tilburg, vergelijkbaar met de opleiding voor cultuur coördinatoren via Bureau Cist. Opleidingen en trainingen worden ondergebracht bij de T-Primair Ontwikkelacademie.

  4. Er is bij T-Primair een stedelijke makel/schakelfunctie waar onderwijs en organisaties actief op het terrein van NME elkaar weten te vinden en gezamenlijk bijdragen aan een doorgaande lijn (binnen- en buitenschools). Deze functie wordt in nauwe samenhang met het initiatief ‘Wetenschap en Techniek’ en met Bureau Cist gerealiseerd, zodat dezelfde werkwijze op verschillende domeinen ontstaat en er dwarsverbanden zijn om tot een integrale aanpak te komen. ‘Groene bedrijven en organisaties’ worden bijvoorbeeld voor gastlessen aan scholen verbonden.

  5. Er worden duurzame groene schoolpleinen ontwikkeld: start bij locaties die verder van natuurgebieden af liggen. ‘Breng de natuur terug in de klas en op het plein’.

  6. Er wordt een verbinding gemaakt met gezondheid, gezonde leefstijl en de invulling van thema’s van de Gezonde school, om NME beter te kunnen borgen binnen het basisonderwijs. 

Subsidie schooljaar 2017-2018

Ook voor het schooljaar 2017-2018 heeft de gemeente Tilburg opnieuw voor 10 scholen subsidie beschikbaar gesteld. Het gaat om een bedrag van € 5.000,= per school. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met Tineke Vermeer: tineke.vermeer@tprimair.nl

Subsidie

 

Het schooljaar 2016-2017 heeft de gemeente financiering ingezet voor de start van 10 groene schoolpleinen. Deze 10 scholen hebben zich inmiddels aangemeld en subsidie is hen toegezegd.
Wil je ook aan de slag met je school? Meld je dan aan bij Tineke Vermeer - T-Primair.
De scholen die zich aanmelden komen op een wachtlijst voor het schooljaar 2017-2018.

Aanmelden kan via: tineke.vermeer@tprimair.nl - hier kun je ook informatie aanvragen.

 

Impressie Groene Schoolpleinen 2016

Een aantal scholen is vorig schooljaar gestart met de voorbereidingen voor hun groene schoolplein en zijn nu allemaal klaar met de uitvoering. Hieronder een impressie. 

Basisschool de Vlashof heeft een groen eiland gekregen op het plein voor de onderbouw. 
Binnenkort wordt dit plein afgerond met een wilgentenenhut, die in het voorjaar gaat uitschieten.
In het voorjaar gaan de kinderen ook aan de slag met het bouwen van vogelhuisjes en insectenhotels.  

 

 

Jan Ligthartschool Rendierhof is direct na de zomervakantie met teamleden
en ouders aan de slag gegaan om het groene schoolplein af te ronden en de
beplanting aan te brengen.

 

 

 

 

 

 

Basisschool de Triangel is in de zomervakantie begonnen:
samen met ouders en teamleden zijn twee halfronde tribunes of buitenlesplaatsen aangelegd.
De afgelopen weken heeft een hoveniersbedrijf het schoolplein verder afgewerkt. Leuk detail hier is het hoogteverschil op het plein.

 

Tot slot basisschool Don Sarto: hier zijn ouders en kinderen gestart op donderdag voor de herfstvakantie. 

           

 

Een hoveniersbedrijf zorgde voor de afwerking in de herfstvakantie.

 

Eind november gaan de kinderen uit de bovenbouw zelf een wilgentenentunnel bouwen en wilgentenen vlechtendoor delen van het hekwerk langs de straat.

De nieuwe moestuinbakken werden gemaakt door vrijwilligers van de Stadstuinderij aan de Piushaven.

Wat zijn groene leerroutes?

Kinderen in de stad komen niet zo vaak in aanraking met de natuur.
Toch zijn er in hun directe leefomgeving wel natuurlijke elementen te vinden. Om de kinderen hierbij meer te betrekken kunnen in de directe omgeving van
de school educatieve wandelingen door de wijk worden ontwikkeld. Voor de jonge kinderen is dit vlak bij de school; voor de grotere kinderen een natuurgebied op loopafstand. De kinderen krijgen een rugzakje mee met materialen die zij nodig hebben voor hun opdrachten onderweg. 

Het programma in Tilburg bouwt voort op de goede ervaringen die in
’s-Hertogenbosch zijn opgedaan met NME-leerroutes. Het geeft invulling aan de wens van steeds meer basisscholen om groen en duurzaamheid een duidelijke plaats te geven in hun programma. De scholen zorgen ervoor dat de kinderen naar buiten gaan om ervaringen op te doen in de natuur. Vooral voor stadskinderen is dat iets wat lang niet meer vanzelfsprekend is.
Daarnaast is het gezond om meer te bewegen; buiten zijn in de natuur daagt ze daartoe uit. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die opgroeien in een groene omgeving psychisch en fysiek gezonder zijn en betere leerprestaties laten zien.

Bij de buitenles is extra begeleiding nodig want de kinderen gaan in kleine groepjes op pad. Ouders en andere vrijwilligers worden betrokken en geïnstrueerd. Tijdens deze buitenlessen is er niet alleen aandacht voor de natuur: de opdrachten die de kinderen uitvoeren in de natuur, hebben taal en rekenelementen in zich. Je kunt het ook anders bekijken: een buitenles taal en rekenen, waarbij kinderen tegelijk veel kennis opdoen van de natuur.

Op de sites van de basisscholen Wandelbos, Antares, Hubertus, Jeanne d’Arc en Triangel staan de routes die bij deze scholen in de wijk zijn ontwikkeld.

Ouders kunnen die via hun telefoon downloaden en in het weekend met de kinderen lopen.

  

Groene leerroutes in de wijk

Afgelopen voorjaar zijn ook de leerroutes langs de Cobbenhagenlaan, in de Oude Warande en in het Quirinuspark beschikbaar gekomen. Op  plattegrond een overzicht van alle beschikbare routes. 

Filmpje: “Tilburgse schoolpleinen kleuren groen”

In Tilburg kleuren de komende jaren echt alle schoolpleinen groen. Al sinds 2014 zijn gemeente en basisonderwijs in Tilburg bezig om de schoolpleinen te vergroenen. Dit proces wordt aangepakt met hulp van kinderen, team, ouders, de buurt en vrijwilligers (NL DOET). Iedereen levert hier een bijdrage aan. Groene schoolpleinen hebben niet alleen een positief effect op het spelgedrag van de kinderenze worden door de vergroening ook klimaatbestendig. In dit filmpje, gemaakt in het voorjaar 2018, laten we zien op welke manier dit proces plaatsvindt in Tilburg en wat dit betekent voor de scholen en de gemeente. 

Sinds april 2018 is het mogelijk hiervoor niet alleen subsidie aan te vragen bij de gemeente Tilburg, maar ook bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De vier Brabantse Waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Jong Leren Eten (GGD en IVN) en de Provincie Nood-Brabant hebben kun krachten gebundeld om Brabantse schoolpleinen een groene toekomst te geven. Deze subsidieregeling loopt vijf jaar, dus tot en met 2022. Dat geeft scholen de gelegenheid op een geschikt moment samen met  kinderen, ouders en buurt te zorgen voor een mooi groen en gezond schoolplein.
T-PrimaiR zorgt voor de ondersteuning van deze processen in Tilburg en de regio.

We wensen u veel kijkplezier!

Link naar het filmpje

 

 

Scholen in Tilburg Noord zaaien én oogsten met Albert Heijn Wagnerplein en Groenrijk Tilburg

De lente staat voor de deur en wat is er nu leuker voor kinderen dan aan de slag te gaan met het kweken van eigen groenten en fruit. Dit is natuurlijk dé periode om te starten zodat er later in de lente, zomer of herfst geoogst kan worden.
En dit jaar wordt er ook op scholen in Tilburg Noord flink gekweekt. Albert Heijn Wagnerplein en Groenrijk Tilburg helpen namelijk scholen uit Tilburg Noord met het sparen van zoveel mogelijk moestuintjes voor een leuk, leerzaam en gezond lesprogramma. Naast dat scholen kunnen sparen gaat Groenrijk Tilburg door middel van een workshop 'Moestuinieren' met ze aan de slag om er een echt succes van te maken.
Hoe werkt het dan? Bij Albert Heijn krijg je van maandag 26 februari tot en met 11 maart een moestuinpotje voor iedere € 15,-- aan boodschappen. Deze moestuintjes kun je natuurlijk mee naar huis nemen maar je maakt scholen in Tilburg Noord heel blij als je het moestuintje doneert aan een school naar keuze. Na afloop van deze 2 weken is het tijd voor actie en gaan de leerlingen ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken.
Daar krijgen ze natuurlijk de nodige hulp bij. Groenrijk Tilburg organiseert in maart een zestal workshops waar de scholen aan kunnen deelnemen en ze aan de slag gaan met echte moestuinexperts.

Daarnaast komt er ook nog een kleurplatenwedstrijd met leuke prijzen, beschikbaar gesteld door AH Wagnerplein en Groenrijk Tilburg. Op beide locaties kunnen kleurplaten worden opgehaald en ingeleverd.
Deze actie van team Albert Heijn Wagnerplein en Groenrijk Tilburg draagt bij aan Jongeren op Gezond Gewicht Tilburg. 

'Beter leren in het groen'

Provincie Noord Brabant en IVN in MFA de Symfonie

Op woensdag 17 januari vindt in MFA de Symfonie in Tilburg Noord een bijeenkomst plaats vanuit provincie en IVN over een groene leeromgeving. Aan het einde van de middag is meer informatie beschikbaar over de ambities vanuit de provincie om scholen hierin te ondersteunen. Inspirerende workshops voor scholen en schoolbestuurders, actieve ouders, contactpersonen bij gemeenten, waterschappen, GGD en andere betrokkenen.
Via de link https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/activiteiten/bijeenkomst-beter-leren-in-het-groen kunt u zich aanmelden. 

Overzicht groene schoolpleinen


Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Weer nieuw onderzoek Gezonde groene schoolpleinen

Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest
Na de herinrichting van een schoolplein tot 'Gezond Schoolplein' is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan dit onderzoek deden 4 (basis)scholen van de 70 icoonscholen mee. Icoonscholen zijn scholen waarvan het plein in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van dit ministerie is heringericht tot Gezond Schoolplein: beweegvriendelijk, groen en rookvrij. De regeling is een onderdeel van de Gezonde School aanpak. De icoonscholen werden in dit traject bijgestaan door Jantje Beton en het IVN. Sjerp de Vries van Wageningen Environmental Research: "Na de herinrichting zijn er volgens de kinderen minder ruzies en pesterijen op het plein dan daarvoor. Ook zien ze minder kinderen aan de kant staan. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan de grotere variatie die de nieuwe pleinen bieden. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het emotionele welzijn van de kinderen. De bevindingen zijn in overeenstemming met die van eerder soortgelijk onderzoek dat we gedaan hebben naar groene schoolpleinen in Rotterdamse achterstandsbuurten. In dit nieuwe onderzoek hebben we ook gekeken naar de mate van lichamelijke activiteit van de kinderen op het plein. De resultaten hiervoor verschillen nogal van school tot school; alleen op de 2 scholen met de meest ingrijpende herinrichtingen lijkt er sprake van een lichte toename van lichamelijke activiteit."

Herinrichtingsproces In een ander deel van het onderzoek is gekeken naar het herinrichtingsproces zelf. Alle 70 icoonscholen zijn erin geslaagd om binnen de gestelde termijn een Gezond Schoolplein te realiseren. Hierbij werd de ondersteuning vanuit Jantje Beton en IVN positief gewaardeerd. Dit bleek met name belangrijk om het proces binnen de school gaande te houden. Volgens mede-onderzoeker Martin Goossen is het proces gebaat bij een divers samengesteld team dat de herinrichting als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. Ook een goede tijdsplanning is essentieel. Veel van de scholen hebben extra geld bijeen weten te brengen voor het nieuwe plein: gemiddeld bijna 20.000 euro per school, bovenop de 50.000 uit de stimuleringsregeling.

Uitstralende werking In het onderzoek is ook gekeken naar uitstralende werking van de 70 icoonscholen op andere scholen. Van de scholen die een door de ondersteunende partijen georganiseerde regiobijeenkomst hebben bezocht, zegt nadien 72% iets met een Gezond Schoolplein te willen of al zo'n plein te hebben. Landelijk ligt dit lager: bijna 50% is geïnspireerd. De percentages zijn het hoogst voor basisscholen en het laagst voor MBO-scholen. De scholen die iets in deze richting willen, zullen het zonder de stimuleringsregeling, en de daarbij inbegrepen professionele ondersteuning, moeten doen. Voor hen biedt de website gezondeschool.nl informatie en advies. Zie voor meer informatie de rapporten Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen en Monitoringsonderzoek Gezonde Schoolpleinen

bron: Wageningen Environmental Research, 18/09/17

Ticketbox voor vervoer naar het Natuurmuseum

Natuurmuseum en Arriva hebben een actie per 1 september 2017:
Men koopt een Ticketbox voor € 30,= en daarmee kunnen max. 30 kinderen en begeleiding met het openbaar vervoer naar het Natuurmuseum.  
De Ticketbox is te koop bij het Natuurmuseum. 

Vossenstreken

Vossenstreken is een wandeling voor 5-12 jarigen, onder begeleiding van hun ouders. Je kunt de Vossestreken app downloaden op je telefoon (gratis) en gaan wandelen, opdrachten uitvoeren en vragen beantwoorden. Er zijn Wandelingen in Tilburg Centrum, Moerenburg, Stadsbos013 en binnenkort in Tilburg Noord. 

Nieuw! Stadsbos013

Stadsbos013. Groter dan het Amsterdamse Bos en het Bois de Boulogne in Parijs. Een onontdekte schat in het zuidwesten van Tilburg waar stad en natuur samenkomen. Perfect voor een wandeling met Vossenstreken!
De Vossenstrekenwandeling in Stadsbos013 is op 5 juli geopend door basisschool de Petteflet. www.vossenstreken.com

                

VIP-arrangement

Ben je op zoek naar een ruimte voor een studiedag, probeer dan eens een VIP-arrangement in het Natuurmuseum. Je krijgt tijdens je studiedag een rondleiding en informatie over natuureducatie. Meer informatie bij het Natuurmuseum: 013-5353935 www.natuurmuseumbrabant.nl

Scholen maken goed gebruik van de bomen-actie van gemeente Tilburg

Al enige weken roept de gemeente Tilburg haar burgers op om een goede plek aan te geven waar nog een boom kan worden geplant. Deze oproep werd ook gehoord op diverse scholen die binnenkort hun schoolplein natuurlijker willen inrichten.

Basisscholen Den Bijstere, de Sporckt, St.Caecilia, Christoffel/kc. De Schout, Mytylschool, de Sleutel, Stelaertshoeve, de Driecant, Bloemaert, de Stappen, Panta Rhei en Klinkers gaan van dit gemeentelijk aanbod gebruik maken en nemen een mooie boom op in hun ontwerp voor een groen schoolplein.

Superactie van gemeente Tilburg!

Rapportage "Ontwikkeling groene schoolpleinen en NME in Tilburg, 2016-2017"

Ook in schooljaar 2016-2017 zijn weer schoolpleinen groener geworden. Gemeente Tilburg en T-Primair hebben besloten dit traject te blijven ondersteunen totdat alle schoolpleinen zijn vergroend. Dit betekent dat alle kinderen op de basisscholen in Tilburg kunnen spelen in een schaduwrijke omgeving, die ook een educatieve waarde heeft en waar het geven van buitenlessen steeds aantrekkelijker wordt.

In deze rapportage kunt u lezen wat er gebeurd is op de 10 scholen die dit schooljaar zijn gestart met hun groene traject. Ook een foto-overzicht van groene schoolpleinen in Tilburg is als bijlage toegevoegd. Klik op deze link om het rapport in te zien.

In september start weer een nieuwe NME-cursus voor leerkrachten die hierin interesse hebben: 3 dagen van theorie en praktijk, groene lessen binnen en buiten. Een aanrader. Er zijn geen kosten aan verbonden. Leerkrachten kunnen zich aanmelden via www.ontwikkelacademie.nu

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen: neem dan gerust contact op met Tineke Vermeer, trajectleider NME, T-Primair. 

Basisschool Don Sarto pronkt met nieuw groen schoolplein 

Op 24 mei vond de officiële opening plaats van het groene schoolplein bij basisschool Don Sarto, aan de Hilvarenbeekseweg in Tilburg. Wethouder Mario Jacobs opende samen met Jac Hendriks, bestuurder van Waterschap De Dommel deze speelplaats.

Het schoolplein in wording

Het groene schoolplein is er gekomen door de inzet van teamleden, ouders en kinderen. Dit schoolplein biedt de kinderen meer uitdaging, brengt ze in contact met de natuur en biedt de mogelijkheid ook buiten lessen te verzorgen. Daarbij komt dat een schoolplein dat minder verhard is veel beter het regenwater kan afvoeren.

Als aanvulling op het groene schoolplein heeft op school, tijdens de Week van het Water een totaal lesprogramma voor groep 1 tot en met 8 plaatsgevonden. In samenwerking met Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Bibliotheek Midden Brabant, Contourdetwern, Natuurmuseum Brabant, Krijnen Media Producties en GGD Hart van Brabant, JOGG Tilburg, zijn er gastlessen geweest voor de kinderen, informatie voor ouders, tentoonstelling over de Blauwe Aders en zijn de kinderen leerroutes langs de Leij gaan lopen en op excursie geweest bij rioolgemaal Moerenburg van het waterschap.

De kinderen hebben een tentoonstelling gemaakt over het onderwerp Water. De kinderen van groep 8 hebben filmpjes gemaakt over dit onderwerp. Die te zien zijn via de link: http://www.donsarto.nl/category/groepen/groep8/

De openingshandeling door Mario Jacobs is te zien via de link: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/groen-schoolplein-bij-don-sarto/

 

Voorjaarsfestival

       

UITNODIGING

Voor hét voorjaarsfeestje voor stoere, actieve kinderen en hun (groot)ouders op zondag 23 april.

Waar? Bij ’t Bijenhuis van stadsimkerij Beezzzz. Dat ligt op het terrein van Elho (Vossenberg), je weet wel, van die mooie bloembakken.
Programma
We vertellen nog niet alles! Maar we hebben iig een Mega Missie! De Blije Bijen Ballen draaien! Op zijn minst 1000 zaadbommetjes om Tilburg op te fleuren!… #guerillagardeningtilburg. Die mag je natuurlijk daarna mee naar huis nemen voor jouw straat! Goed voor de bijtjes, maar we worden daar zelf ook heel vrolijk van.
Verder: (échte) Vrolijke Vogelhuisjes maken – Natuurverhalen & speelexpedities – Potige Plantjes markt – Robin & de Vossenstreken – Boemkeesmuziek – Koud Koken is een Kunstje – Irritante Insecten ‘ze hebben pootjes, maar smaken naar nootjes’- Wonderlijk Water - Groene Voeten pad – Ecotuinen info – iets met Eten & Scheten etc.

Wat het kost? € 2,- entree. Kinderen t/m 12 jaar mogen hun entree betalen met een ingekleurde kleurplaat!
Die ga je nog krijgen via school, kan je hieronder downloaden of knip je straks uit de krant.

Informatie voor de leerkrachten: klik op de link

Foto/Kunstwedstrijd

Op de Heyhoefpromenade in Reeshof komt een koningslinde naast het bankgebouw. Het planten is 1 maart begonnen. De bijbehorende werkzaamheden duren tot 17 maart. Het is een bijzondere boom want het is de 'zus' van de linde die op de Heuvel staat. Met de koningslinde wil de gemeente de inwoners van Reeshof een levend kunstwerk cadeau geven. Een ander doel is het symbolisch verbinden van de wijk Reeshof met de binnenstad.  

50 jaar oud
De linde die wordt geplant, is 50 jaar oud en 16 meter hoog. Eronder komen planten, bankjes en grondspots. 

Wie maakt een prachtige foto of buitenschilderij van het planten van/of de boom zelf. Een lofdicht of lied kan ook! De mooiste kunstwerken: foto's, lofdichten, liederen worden op A4 afgedrukt en geplasticifeerd en daarna exposeren we in de Cultuur/pluktuin, opening op Koningsdag 2017 tot eind juni - Tilburg Toont.

Eén kunstwerk wordt, eventueel groter, aangeboden aan het centrum als dank voor de schenking. Leuke prijs! Inzending graag sturen naar: lin@larosacultura.nl voor 15 april 2017.

 

Eerste NME-Coördinatoren behalen certificaat

 

Op 22 februari 2017 hebben de eerste NME-coördinatoren hun certificaat behaald. Deze werden uitgereikt door wethouder Mario Jacobs.

Het biologisch beleefmoment voor alle genodigden

 

Als afsluiting van de cursus hebben alle coördinatoren een NME-plan gemaakt voor hun locatie. Dit wordt onderdeel van het integraal locatieplan. Daarnaast hadden zij allen een presentatie gemaakt naar aanleiding van hun plan. Aangevuld met een biologisch beleefmoment onder leiding van Rob Vereijken, was het programma van deze middag vol afwisseling en informatie.

De eerste NME-coördinatoren in Tilburg

 

Binnenkort wordt meer informatie geplaatst op deze website.

Janneke van Geloven, Basisschool Wandelbos over Het Bewaarde Land

'In groep 8 herinneren ze zich deze dagen nog!”
“Sinds 2 jaar mag ik in het voorjaar met “mijn” groep 5 naar Het Bewaarde Land, een geweldig natuurbelevingsprogramma, dat kinderen weer echt in contact brengt met de natuur.” Aan het woord is juffrouw Janneke van Geloven van basisschool Wandelbos uit Tilburg. Enthousiast deelt ze haar ervaringen met een programma dat zoveel meer is dan alleen natuur. 

      ”Het Bewaarde Land” is een echt natuurbelevingsprogramma. In drie buitendagen komt er niet alleen heel veel kennis over 
      dieren, planten, elementen en de kringloop aan bod maar zoveel meer. De kinderen gebruiken voortdurend al hun zintuigen en
      laten de natuur echt binnenkomen. Dat ziet juf Janneke heel duidelijk: "Wat ik bijzonder vind aan 'Het Bewaarde Land' is dat
      kinderen zich meer bewust worden van alles wat er te ruiken, te zien, te horen, te proeven en te voelen is. Hun nieuwsgierigheid
      en enthousiasme wordt opgewekt door het ontdekken van steeds meer planten en dieren en ze leren zorgdragen voor de natuur
      maar ook voor elkaar.

Zorg voor elkaar
“Kinderen worden zich ervan bewust, waarom de natuur zo belangrijk is om te leven. Ze leren over alle aspecten die daarbij een rol spelen. Door samen te werken in kleine groepjes in de natuur ontstaat er meer verdraagzaamheid; ze zijn veel vriendelijker tegen elkaar. De kinderen krijgen letterlijk meer rust en ruimte. Dit zie je later in de klas en op het schoolplein duidelijk terug.“ 

Respect
Juf Janneke ziet dat door de dagen in Het Bewaarde Land de kinderen echt meer respect krijgen voor de leefomgeving.
als voorbeeld geeft ze dat kinderen zelf een afvalzakje meenemen en het afval niet zomaar in de natuur weggooien,
maar dit weer mee terugnemen. Ook op het schoolplein zie je dit gedrag terug. “Ik verwacht dat deze kinderen in groep 8 nog vol enthousiasme kunnen vertellen wat ze in deze drie buitendagen allemaal hebben beleefd. Zoveel vrijheid en ruimte om te leren dat krijgen we op school niet zo snel voor elkaar.”

Leerstofvervangend programma
"De 'Wachters van Het Bewaarde Land' brengen de programmaonderdelen heel leuk en enthousiast. Ze weten goed hoe ze met de verschillen tussen kinderen om moeten gaan. Ze zorgen ervoor dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf en in elkaar krijgen.” Door het gebruiken van veel verschillende werkvormen komen naast biologie ook muziek, tekenen, bewegen en vooral taal goed aan bod. Denk bij taal bijvoorbeeld aan het maken van dagverslagen, schrijven van een liedtekst, een gedicht schrijven en woordenschat vergroten. De leertijd wordt goed benut en het is dus echt géén schoolreisje.

Aanrader voor scholen uit Tilburg
Juf Janneke vindt het programma 'een aanrader' voor andere scholen, mede omdat heel veel kinderen uit Tilburg niet meer echt in de natuur komen. Haar mening: "Ze zijn zich niet bewust van al het moois om hen heen. Het levert hen positieve energie op, ook naar elkaar en de kinderen ervaren meer rust in zichzelf. Het is een ervaring die ze nooit vergeten."
Zelf is juf Janneke natuurjuf geworden omdat ze vanaf kinds af aan al veel in de natuur komt. "Ik word rustig in de natuur en geniet ervan. Tijdens de buitendagen leer ook ik nog veel, bijvoorbeeld over insecten en eetbare planten. Daarnaast leer ik weer heel veel over de kinderen in mijn groep. Je hoort en ziet veel positieve dingen van ze, ze zijn veel opener. Het maakt je relatie met kinderen anders". 

Aanmelding
Scholen uit Tilburg kunnen zich aanmelden via @ info@hetbewaardeland.nl. Meer informatie is te vinden op de website: www.hetbewaardeland.nl.

Liedje het Bewaarde land - geschreven door BS Wandelbos
wij zijn hier heel fijn allemaal - int bos maken wij geen kabaal - met stilte hoor je alles wat er leeft om je heen - water kabbelt zachtjes door - de vogels zingen daar in koor - de blaadren ritslen door de wind - ik ben hier een kind
ik zie veel mieren zij zijn groot - en waterdieren in de sloot - ik leer erg veel over de boom - dan is het net alsof ik droom - we spelen samen dat is fijn - ik zou hier altijd willen zijn

BOS!

De nieuwste sensatie in Natuurmuseum Brabant. BOS! Een belevenis die mee verandert met de seizoenen.
We starten als herfstbos vol opdrachten, een museumboom en een bijzondere projectievloer. Voor kids van 4 tot 8 jaar- en hun ouders!

Op de tweede verdieping van Natuurmuseum Brabant dwaal je door BOS (Beleef Ontdek Samen). Deze tentoonstelling heeft alles te maken met de vier seizoenen. Zoveel zelfs, dat de zaal vier keer per jaar met het jaargetijde mee verandert. Dat is nog nooit eerder vertoond in de Nederlandse musea!

Magisch BOS lijkt op een realistisch sprookje wanneer je binnenstapt: een spannend bos dat toch knus is. Er gebeuren magische dingen: er verschijnen blaadjes of vissen bij je voeten, je ziet eekhoorntjes, mieren en vogels voorbij komen en in de herfst kun je zelf blaadjes van kleur laten veranderen of onweer nadoen.

Innovatief
Om meteen met het meest bijzondere te beginnen: vier keer per jaar verandert de zaal in de sfeer van het seizoen. En net als in het gewone bos kun je in deze tentoonstelling van alles leren over de natuur, maar hier hebben we er wat technische hoogstandjes in gestopt. Zo zit de projectievloer vol verrassingen en verandert ’ie continu. Door een ‘slimme’ tak als sleutel te gebruiken open je kastjes met opdrachten, verzamel je dieren en blaadjes uit het seizoen en laat je een virtuele museumboom groeien.

Uitdagend

Bij BOS! wil je vanzelf heel veel uitproberen. Je wilt ontdekken hoe de paddenstoelen aan je voeten ontstaan, in het konijnhol kruipen, voelen aan een egelvachtje, samen spelen met spinnen en net zo goed "memory" spelen als de Gaai met z'n fenomenale geheugen. Een feest voor je zintuigen! Eind december verandert de zaal in een winters bos.

 

Rapportage NME

Verslag van de ontwikkelingen natuur- en milieueducatie van november 2015 tot mei 2016,
Schoolomgeving = ontdekken + onderzoeken

 

Klein onderzoek naar het effect van groene schoolpleinen in Tilburg

Wat zijn de effecten van groene schoolpleinen op de kinderen in Tilburg?
Op welke wijze gaan we die effecten meten?
Dat zijn de vragen waarop bijgaand onderzoek van Charlotte Derriks is gebaseerd.

Lespakketten of informatie aansluitend bij groene schoolpleinen, moestuinen, gezonde voeding

Op onderstaande websites vind je informatie, lessen en/of activiteiten over natuur en milieu voor kinderen op de basisschool of BSO. Het gaat om een selectie, waarbij vooral gekeken is naar de praktische uitvoerbaarheid om binnenschools en buitenschools in te zetten.

www.smaaklessen.nl 
www.ikeethetbeter.nl 
www.lekkerfitopschool.nl 
www.gezondeschool.nl 
www.voedingscentrum.nl 
www.educatiepit.nl 
www.onsgroeneschoolplein.nl 
www.stadsbomentilburg.nl 
www.knnv.nl/tilburg 
www.hetgroeilokaal.nl 
www.klasseboeren.nl 
www.puurpermacultuur.nl/plukroute/ 
www.springzaad.nl 
www.hetgroenewoud.com 
www.ivn.nl 
www.jantjebeton.nl/groenschoolplein 
www.palet013.nl/themas/natuur-milieu/ 
www.natuurentechniekgeven.vangorcum.nl 
www.onzemoestuin.nl 
www.onzekleutertuin.nl 
www.onzevierkantemetertuin.nl 
www.veldwerknederland.nl 
www.vlinderstichting.nl 
www.scharrelkids.nl 
www.natuurmuseumbrabant.nl 
www.greenpeace.nl 
www.stadstuinderijpiushaven.nl 
www.duurzameschool.nl/bo 
www.dagvandeduurzaamheid.nl/scholen 
www.duurzaamthuis.nl/start-nu-je-eigen-insectenhotel 
www.wakkerdier.nl/docent/bo-lesmateriaal 
www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/nestkasten

 

Meer informatie?

Tineke Vermeer

Naam E-mail Bericht