Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Kinderen in de stad komen niet zo vaak in aanraking met de natuur. Toch zijn er in hun directe leefomgeving wel natuurlijke elementen te vinden. Om de kinderen hierbij meer te betrekken kunnen in de directe omgeving van de school educatieve wandelingen door de wijk worden ontwikkeld. Voor de jonge kinderen is dit vlak bij de school; voor de grotere kinderen een natuurgebied op loopafstand. De kinderen krijgen een rugzakje mee met materialen die zij nodig hebben voor hun opdrachten onderweg.

Het programma in Tilburg bouwt voort op de goede ervaringen die in ’s-Hertogenbosch zijn opgedaan met NME-leerroutes. Het geeft invulling aan de wens van steeds meer basisscholen om groen en duurzaamheid een duidelijke plaats te geven in hun programma. De scholen zorgen ervoor dat de kinderen naar buiten gaan om ervaringen op te doen in de natuur. Vooral voor stadskinderen is dat iets wat lang niet meer vanzelfsprekend is. Daarnaast is het gezond om meer te bewegen; buiten zijn in de natuur daagt ze daartoe uit. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die opgroeien in een groene omgeving psychisch en fysiek gezonder zijn en betere leerprestaties laten zien.

Bij de buitenles is extra begeleiding nodig want de kinderen gaan in kleine groepjes op pad. Ouders en andere vrijwilligers worden betrokken en geïnstrueerd. Tijdens deze buitenlessen is er niet alleen aandacht voor de natuur: de opdrachten die de kinderen uitvoeren in de natuur, hebben taal en rekenelementen in zich. Je kunt het ook anders bekijken: een buitenles taal en rekenen, waarbij kinderen tegelijk veel kennis opdoen van de natuur.

Op de sites van de basisscholen Wandelbos, Antares, Hubertus en Jeanne d’Arc staan de routes die bij deze scholen in de wijk zijn ontwikkeld.

Ouders kunnen die via hun telefoon downloaden en in het weekend met de kinderen lopen.

Meer informatie?

Tineke Vermeer

Naam E-mail Bericht