Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Het preventieproject Tilburg is, in samenwerking met diverse organisaties, gemaakt door de Brede School Tilburg en is beschikbaar voor alle basisscholen. Vanaf 2016 is dit project overgenomen door T-Primair.

Het Preventieproject Tilburg is bestemd voor leerlingen van groep 8, ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Over een aantal onderwerpen, waar zij straks in het voortgezet onderwijs mee te maken krijgen, worden diverse lessen gegeven. De lessen worden meestal na de Cito-eindtoets ingepland.

Wij adviseren u om voor het preventieproject minimaal 6 thema's te behandelen. Sluit hierbij, zo mogelijk, aan bij zaken die op dat moment in uw klas spelen. Een leuk idee is na afloop hiervan een leuke afsluiting te plannen, alleen met klas/school of met meerdere scholen. Soms wordt hiervoor het spel 'Ren je Rot' gespeeld, maar een excursie kan natuurlijk ook. Maar wellicht heeft u zelf een leuke ingeving. Als u die met ons wilt delen, dan graag.

Het Preventieproject Tilburg bestaat uit een aantal thema’s. Op deze website zijn per tabblad themalessen ingedeeld. Per thema is aangegeven hoe u de stof in de klas kunt behandelen en welke er materialen beschikbaar. Voor sommige thema's zijn werkboeken voor de leerlingen in dit leerkrachtengedeelte opgenomen: u heeft de keuze om deze te printen of digitaal te gebruiken.  

U kunt zelf bepalen of u de gehele les wilt geven of delen ervan. Ook hier geldt weer: wat is op dat moment relevant voor uw klas. Eveneens bepaalt u zelf wanneer en over wat voor een periode u de lessen verspreidt.

Kijkt u voor filmpjes ook eens op het gedeelte van de leerlingen. U kunt deze ook klassikaal bekijken.

Tevens staan bij ieder thema de contactgegevens voor gastdocenten.

In het kader van Intercultureel Lesgeven vindt u hier een aantal suggesties. 

Mocht u vragen hebben, suggesties of nieuwe thema's voor het komende schooljaar weten, dan horen wij dit graag.

Speciaal basisonderwijs 

Er is een handleiding gemaakt voor zowel gastdocenten als leerkrachten die een preventieles geven of begeleiden in het Speciaal Basisonderwijs.

Deze handleiding bevat bruikbare tips die u op weg kunnen helpen in de voorbereiding van de lessen. 

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de thema’s die aangeboden worden.

De handleiding vindt u hier

Relaties en seksualiteit

Voor het thema ‘Relaties en seksualiteit’ heeft de GGD Hart voor Brabant een lespakket voor de leerlingen geschreven, met daarbij een handleiding voor leerkrachten
Tevens is er een werkboek voor de leerlingen.

Ter ondersteuning hiervan kunt u gebruik maken van een filmpje van de GGD Hart voor Brabant op YouTube: ‘Veilig vrijen’ https://www.youtube.com/watch?v=F_fdx2w4268
Misschien wel of niet interessant voor uw klas ‘Ik voel me een meisje maar ik ben een jongen!’ http://www.schooltv.nl/video/wat-zou-jij-doen-ik-voel-me-een-meisje-maar-ik-ben-een-jongen/

Het is de bedoeling dat u de lessen uit het handboek zelf geeft. In het kader van dit thema is het daarnaast mogelijk om een gastles door GGD Hart voor Brabant te laten verzorgen. Deze gastles bestaat uit het beantwoorden van vragen die de leerlingen vooraf in een vragenbox doen (zie handleiding). Voor het benaderen van de GGD Hart voor Brabant voor een gastdocent, in de gemeente Tilburg, kunt u contact opnemen met Bianca de Vos, 013-4643269 of per e-mail  b.de.vos@ggdhvb.nl      

De gastlessen van de GGD van de basisscholen die onder een Gezonde Veilige Brede School vallen zijn de gastlessen gratis. De brede scholen die hier niet onder vallen kunnen de gastlessen opnemen in hun uren van de GGD.

De basisscholen uit Tilburg, die niet bij een brede school zijn aangesloten, kunnen ook een gastles door de GGD laten verzorgen. 

Door leerlingen zelf te bekijken

http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=liefdesplein (4 filmpjes)  
Op http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=mr+right staan diverse filmpjes in relatie tot dit onderwerp.

 

Intercultureel lesgeven

Op het tabblad ‘Algemeen’ vindt u een document ‘Intercultureel lesgeven’. Dit heeft ook betrekking op het thema ‘Relaties en seksualiteit’.

Homoseksualiteit

Voor het thema ‘Homoseksualiteit’ heeft het COC Haaglanden een lespakket ‘Hand in Hand’ voor leerlingen geschreven, met daarbij een handleiding voor leerkrachten.

‘Hand in Hand’ is een lespakket voor alle groepen van de basisschool (groep 1 t/m 8). U hoeft uiteraard slechts de lessen voor groep 7/8 te gebruiken.
Mochten uw collega’s van de andere groepen ook geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij ook gebruik maken van de methode.  

Wilt u het COC benaderen om een gastles te verzorgen, dan is dit mogelijk. De lessen sluiten aan bij het lespakket en zijn van meerwaarde door de persoonlijke verhalen en door de onderliggende doelstelling: schelden en pesten voorkomen. Voor meer informatie stuur een mail naar: info@coctilburgbreda.nl.

Het is fijn als u er rekening mee houdt dat er het tussen het verzoek en de door u gewenste datum voldoende tijd is om een voorlichter te regelen. Vanwege bezettingsgraad geeft het COC de gastlessen het liefst op donderdag of vrijdag.

Filmpjes in kader van Homoseksualiteit:
GGD: Wat is homoseksualiteit? https://www.youtube.com/watch?v=Tq2MZtcf4X0
Ericos uit de kast https://www.youtube.com/watch?v=1GusC4K68Bo 
Ik vertel iedereen dat ik homo ben http://www.npo.nl/wat-zou-jij-doen/07-10-2011/NPS_1187743

 

 

 

Voeding

Voor het thema ‘Voeding’ heeft de GGD Hart voor Brabant een werkboek voor de leerlingen geschreven.
Werkboek Voeding

Ter ondersteuning hiervan kunt u gebruik maken van filmpjes van de GGD Hart voor Brabant op YouTube:
* Ontbijt in de klas https://www.youtube.com/watch?v=HZnpKMvVyL0 
* Over de Schijf van Vijf https://www.youtube.com/watch?v=AegVneFLSLU

Gastlessen

Het werkboek kunt u zelf behandelen met uw klas. De GGD Hart voor Brabant biedt geen gastles aan rondom het thema voeding. In plaats daarvan kunt u zelf een ontbijt in de klas organiseren.

 

Intercultureel lesgeven

In de map ‘Algemeen’ vindt u een document ‘Intercultureel lesgeven’. Dit heeft ook betrekking op het thema ‘Voeding’.

Alcohol en roken

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving adviseert Trimbos voorlichting te geven over groepsdruk in algemene zin, in plaats van voorlichting over alcohol en roken.

De reden is dat alcohol en roken niet meer goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen van groep 8. Meer informatie: www.dgsg.nl/scholen/dgsg-bo.

Lesmateriaal over groepsdruk is te vinden via www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas/werken-aan-welbevinden-en-sociale-veiligheid

Gastlessen zijn aan te vragen bij Novadic Kentron via het mailadres kentra.business@novadic-kentron.nl of bij Halt via info@halt.nl.

Voorlichting aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd over alcohol/roken/drugs en groepsdruk blijft onveranderd belangrijk. Ouderavonden kunnen aangevraagd worden via Sietske Algera van GGD Hart voor Brabant s.algera@ggdhvb.nl 06-53212086

 

Filmpjes voor leerlingen:
* Mr. Right kent allerlei weetjes over roken. Kijk hiervoor op de site van SchoolTV naar ‘Roken”: http://www.schooltv.nl/video/mr-right-roken/#q=roken Er staan leuke filmpjes op zijn site.
* Of een aflevering van Klokhuis over alcohol http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-alcohol/#q=alcohol

JUSTITIE

Voor het thema Justitie kan een gastdocent uitnodigen. Hieronder staat nadere informatie.

Gastlessen

De heer Harrie van der Plas geeft voorlichting over de gevangenis, met daarbij ook aandacht voor de volgende thema’s: eigen verantwoordelijkheid, pesten en maken van keuzes. Een gastles van dhr. van der Plas duurt een dagdeel en kost € 50,-. Wel dient opgemerkt te worden dat dhr.
Van der Plas mogelijkheden heeft om gastlessen te geven, maar niet alle scholen 
tegelijk kan bedienen. Op de website http://gastles.jouwweb.nl/ staan de  contactgegevens.

POLITIE

Voor het geven van de lessen over de politie bestaat er geen werkboek voor de leerlingen. Wel kan gebruik gemaakt worden van de website http://www.vraaghetdepolitie.nl/ Naast uitleg over veel onderwerpen, zijn er over vrijwel ieder onderwerp korte filmpjes bijgevoegd.
Om de leerlingen door beide websites te laten surfen en er voor te zorgen dat ook daadwerkelijk diverse onderwerpen worden bekeken, is een politiequiz ontwikkeld. Deze politiequiz kan in de klas worden gemaakt. In deze versie voor de leerkrachten zijn de antwoorden bijgevoegd. 
Mocht er de voorkeur aan gegeven worden, om naast het gebruik van deze website een gastdocent uit te nodigen, dan kan de wijkagent worden benaderd. Misschien is een bezoekje aan het politiebureau ook interessant en mogelijk?

 

 

 

Omgaan met geld

Het thema ‘Omgaan met Geld’ kunt u op diverse manieren behandelen in de klas.
Allereerst hebben we voor u een handleiding gemaakt waarin een viertal lessen beschreven staan: Omgaan met Geld. Spel Geld is Kinderspel, Zakgeld en zo en Reclame. Deze lessen kunt u gescheiden van elkaar geven. Tevens is er een werkboek voor de leerlingen. U kunt deze lessen zelf geven. 
Handboek Omgaan met geld en werkboek Omgaan met geld.

Ter ondersteuning hiervan kunt u gebruik maken van
http://klassetv.nl/lespakket/leren-omgaan-met-geld/  
Op deze website staat een lespakket ‘Leren Omgaan met Geld’. Dit lespakket bestaat uit diverse thema’s (reclame, mobiele telefoon …).
Ieder thema bestaat uit een filmpje, werkbrief voor de leerling, handleiding voor de leerkracht en een praatplaat.
Voor toegang tot dit lespakket heeft u wel een inlogcode voor KlasseTV nodig. Mocht uw klas of school dit nog niet hebben, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Het is ook mogelijk een proefabonnement te nemen. De informatie hierover staat op www.klassetv.nl

Filmpjes die u samen met de leerlingen kunt bekijken:
https://www.nvb.nl/nieuws/2015/4013/nvb-meer-kinderen-moeten-op-school-leren-omgaan-met-geld.html  
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=zakgeld  
http://www.schooltv.nl/video/mr-right-hoe-werkt-reclame/#q=reclame

Of laat de leerlingen de Spangas geldtest doen: http://www.spangas.nl/test/testDoemee.php?test=46 Vul hier ‘geldtest’ in bij de zoekmachine.

Sociale Media

Voor het thema ‘Sociale media’ heeft de GGD Hart voor Brabant een lespakket voor de leerlingen geschreven, met daarbij een handleiding voor leerkrachten. Tevens is er een werkboek voor de leerlingen gemaakt.
Handleiding sociale media en Werkboek Sociale Media

Op http://klassetv.nl/lespakketten/ staan twee lespakketten die u eveneens in uw klas kunt gebruiken: Nieuwsmakers’ en ‘Auteursrecht’. Deze lespakketten bevatten een lesbrief, een werkblad en een ouderbrief.  

Samen met de leerlingen kunt u de volgende filmpjes kijken:
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=cyberpesten over cyberpesten

 

Gastlessen 

De lessen uit het handboek zijn zo geschreven dat u zelf de lessen kunt geven.
Daarnaast biedt Bibliotheek Midden-Brabant gastlessen Sociale Media aan. De kosten hiervoor zijn € 100,-- exclusief reistijd en exclusief 21% BTW.
U kunt hiervoor uw eigen onderwijscoördinator benaderen; Ans von Harenberg of Helma van de Langerijt.