Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Bewegingsonderwijs door combinatiefunctionarissen

Het is voor kinderen belangrijk om actief bezig te zijn op het gebied van Sport & Beweging. Kinderen krijgen sterkere botten en spieren, het afweersysteem wordt versterkt en kinderen blijven door voldoende te bewegen op een gezond gewicht. Daarnaast heeft sporten behalve fysieke voordelen, ook geestelijke en sociale voordelen. Kinderen kunnen zich beter op school concentreren, en daarnaast zorgt het ook voor betere prestaties. Het is dus belangrijk dat een kind voldoende beweegt. Logisch dus dat sportdeelname op én via scholen gestimuleerd moet worden. Het Beweegteam Onderwijs van het Sportbedrijf kan hier een belangrijke en ondersteunende rol in spelen.

Het Beweegteam Onderwijs is momenteel actief op 40 basisscholen in de gemeente Tilburg. Dit team bestaat uit 36 combinatiefunctionarissen en speelt een belangrijke rol voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Een combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatieve gymlessen op basis van een vakwerkplan, naschools sportaanbod, waarborging van gezondheid en overige nevenactiviteiten waarin zij soms een grote en soms een wat kleinere rol hebben. De kosten voor een combinatiefunctionaris zijn in de huidige subsidieregeling € 1.752,-- per groep per jaar (en BTW vrij). Hieronder worden de activiteiten van een combinatiefunctionaris in het bewegingsonderwijs kort benoemd en op de tab 'in de praktijk' is over verschillende items meer informatie te vinden.

Taken en verantwoordelijkheden combinatiefunctionaris

1. De gymlessen

2. Naschools sportaanbod:
- Naschoolse sport
- Sport na School

3. Gezondheid:
-"Gezonde school" en JOGG aanpak Tilburg
- MRT aanpak door middel van 4-SSen testen

4. Overige nevenactiviteiten:
- Aanpak schoolpleinen
- Wijkactiviteiten samen met Buurtsport
- Deelname Vakantie Toernooien
- Deelname Try Out Sports
- Schoolsportdagen
- Schoolkamp

Taken en verantwoordelijkheden combinatiefunctionaris

1. De gymlessen
Combinatiefunctionarissen verzorgen kwalitatieve gymlessen in het basisonderwijs. Deze gymlessen worden verzorgd op basis van een vakwerkplan.

2.Naschools sportaanbod
Naschoolse Sport
Na schooltijd worden er in verschillende sporthallen in Tilburg diverse soorten van sport en spel aangeboden. Het aanbod verschilt per school en per wijk in Tilburg. Kinderen worden op school hiervan op de hoogte gesteld.

Sport na School
Het hele schooljaar bieden verschillende Tilburgse sportverenigingen na schooltijd sportclinics voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Meedoen is helemaal gratis. Iedere schoolperiode zijn er veel verschillende sporten waar kinderen aan mee kunnen doen. Er is dus voor elk wat wils. 

3. Gezondheid
Gezonde school en JOGG aanpak Tilburg
Het Sportbedrijf biedt in samenwerking met de GGD ondersteuning bij het realiseren van Gezond School beleid. Dat doen zij aan de hand van de landelijke Gezonde School aanpak. Vanuit het Sportbedrijf wordt met name ingezet op de thema's Sport & Bewegen en Voeding. Overige thema's worden door de GGD ondersteund. De focus ligt hierbij op twee van de acht vignetten. Dit komt voort uit het feit dat Tilburg sinds 2013 is aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Middels de integrale JOGG-aanpak streven we naar een gezonde leefstijl en omgeving voor onze jeugd. De combinatiefunctionaris heeft een goede positie om extra te kunnen schakelen op de twee genoemde themagebieden van de Gezonde School. Via de combinatiefunctionarissen zijn daarom extra financiële middelen beschikbaar om toe te kunnen werken naar het Gezonde school vignet en/of extra themacertificaten.

MRT
Motorische Remedial Teaching is het verlenen van extra onderwijs hulp in het kader van de bewegingsopvoeding. MRT richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van kinderen. Een kind kan in aanmerking komen voor MRT als het kind structurele achterstand toont op het gebied van beweging tijdens schooltijd in de gymlessen. Op basis van de 4-SSen test wordt dit in groep 3 getest.

4. Overige nevenactiviteiten
Aanpak schoolpleinen
Er wordt een veiliger en beter speelklimaat gerealiseerd door middel van het aanpakken van diverse schoolpleinen in de gemeente Tilburg. Een voorbeeld hiervan is Citytrainer Junior, waarbij kinderen uit groep 7/8 een vrijwillige opleiding volgen. Doel hiervan is om meer structurele beweegmomenten te creëren, de sfeer op de speelpleinen te verbeteren, de sociale omgang onderling te verbeteren en om een extra sportieve school te worden.

Wijkactiviteiten samen met Buurtsport
Buurtsportmedewerkers organiseren allerlei sportieve activiteiten in verschillende stadsdelen van Tilburg. 

Vakantie Toernooien
In de vakanties organiseert de gemeente Tilburg sporttoernooien voor alle kinderen op basisscholen in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Van basketbal tot zwemmen en van voetbal tot schaatsen.

Try Out Sports
Met Try-Out Sports kun je maximaal drie leuke en/of nieuwe sporten uitproberen zonder meteen lid te worden. Je hebt de keuze uit meer dan 70 Tilburgse sportverenigingen en meer dan 50 verschillende sporten. Try-Out Sports is voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs in de gemeente Tilburg én woonachtig in Tilburg. Uiteraard is het aanbod van de sportverenigingen hierop aangepast. 

Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

-Voor informatie over het Beweegteam Onderwijs en de inzet van combinatiefunctionarissen op basisscholen kan contact worden opgenomen met Frans van Beurden, 06-41658856 frans.van.beurden@tilburg.nl of Gerben van Limpt 06-528345897 gerben.van.limpt@tilburg.nl 

- Voor informatie met betrekking tot de samenwerking van het Sportbedrijf en GGD bij de Gezonde School aanpak kan contact worden opgenomen met Esther Peters, 06-53891443, esther.peters@tilburg.nl