Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Inspiratiesessies

In 2016 is een start gemaakt met het werken met de integrale locatieplannen. Het werken met integrale locatieplannen zetten we in 2017 voort.
De verankering in de wijk, samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en brede talentontwikkeling staan daarbij centraal. Het afgelopen voorjaar zijn er 61 locatieplannen ontstaan. De bedoeling is dat in 2018 iedere locatie (school, samen met kinderopvang) een locatieplan heeft. De regiegroep wil jullie langs deze weg van harte uitnodigen voor één van de twee identieke Inspiratiebijeenkomsten, op 31 januari en 2 februari 2017 in de middag.
Tijdens deze bijeenkomst willen we met jullie in een inspirerende omgeving en op verrassende wijze aan de slag om het werken met integrale locatieplannen een nieuwe impuls te geven.   

Via onderstaande link kun je inschrijven:
31 januari:        http://tinyurl.com/gpwbkxv   
2 februari:       http://tinyurl.com/hgjgyjf

 

T-Primair in beweging

Op 23 juni was de eerste inspiratiesessie van T-Primair over anders denken, aanpakken en opbloeien.

Tevens werd afscheid genomen van Judith Rook, tot 1 juni 2016 directeur T-Primair.

Via de link vindt u de uitnodiging.

 

Larissa Rand heeft een fotocompilatie gemaakt van T-Primair in beweging.

Deze is in te zien via de link: http://myalbum.com/album/l4ONm6TILFsF 

 

Kort verslag 

Op woensdag 7 september heeft een stevige delegatie van OCW een werkbezoek aan het primair onderwijs in Tilburg gebracht. Zij hadden grote interesse voor de wijze waarop de scholen in Tilburg samenwerken binnen Passend Onderwijs en in het kader van de integrale locatieplannen. Met name met het oog op het laatste sloot een vertegenwoordiging van de gemeente aan.


De gastvrije ontvangst vond plaats op de Mytylschool Tilburg waar al wandelend door de school een goed beeld ontstond van de indrukwekkende opdracht die de school uitvoert. Met veel waardering werd dat in het nagesprek benoemd waarbij een aantal lastige kwesties openlijk werden benoemd.


Vervolgens werd al lopend de oversteek gemaakt naar basisschool Don Sarto waar met name nader werd ingezoomd op de integrale locatieplannen en de veranderende samenwerking met de gemeente in het kader van de LEA. Daarbij werden korte inspirerende bezoeken gebracht aan de taalschool en taaltuin binnen BS Don Sarto. 


         De overheerlijke lunch werd met veel trots verzorgd door leerlingen van de Mytylschool.
         Zowel de heer Van der Vlist - secretaris-generaal van OCW - als onze wethouder mevrouw Hendrickx gingen spontaan met de
         leerlingen op de foto.

 

         Om 13.00 uur eindigde de bijeenkomst met de afspraak dat OCW graag een Tilburgse delegatie uitnodigt om nader te
         verkennen hoe de Tilburgse aanpak verder versterkt kan worden en als voorbeeld kan dienen voor andere steden of regio’s.

 

         Het tegenbezoek is momenteel in voorbereiding.

 

        Deelnemerslijst bezoek OCW 7/9/16

Ministerie van OCW

Daan Bakx - adviseur directie communicatie OCW
Marjolijn de Boer - adviseur directie kennis OCW
Jenneke Desain - directeur communicatie OCW
Alida Oppers - directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs
Hester de la Parra - beleidsmedewerker onderwijs en zorg en accountmanager voor Tilburg
Hans van der Vlist - secretaris-generaal

Gemeente Tilburg

Ellen den Arend - strateeg sociaal
Marcelle Hendrickx - wethouder Onderwijs
Ton Kivits - beleidsmedewerker onderwijs
Inge Michels - teamleider sociaal
Eric Roest - afdelingshoofd sociaal
Tanja Verhoeven - beleidsmedewerker zorg en onderwijs  

Primair Onderwijs

Ad Graumans - algemeen directeur SKOTZO, tevens voorzitter SWV Plein 013
Harry Hoekjen - directeur/bestuurder stichting Mytylschool Tilburg, tevens secretaris/penningmeester T-Primair
Pieter Jansen - directeur T-Primair
Marius Liebregts - voorzitter CvB stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep, tevens voorzitter T-Primair
Ludy Meister - directeur basisschool Don Sarto
Yoni Paridaans - procesondersteuner locatieplannen
Theo van Rijzewijk - directeur SWV Plein 013

Het bezoek valt in twee delen uiteen:

Bezoek aan Mytylschool Tilburg
Mytylschool Tilburg - Professor Stoltehof 1 - 5022 KE Tilburg

De ervaring van de Mytylschool met langdurig zieke kinderen (LZ) blijkt ook bruikbaar voor thuiszitters uit het regulier onderwijs. Inmiddels hebben leerlingen via die interventie weer de weg naar het regulier onderwijs gevonden. Tijdens het bezoek zal een presentatie en dialoog daarover met elkaar plaatvinden voorafgegaan door een rondleiding door deze school met unieke leerlingen. Daarnaast zal  er aandacht zijn voor de problematiek rondom de besteding van het toegekende  PGB in het kader van de Wet Langdurige Zieke zoals de Mytylschool die momenteel ervaart.

Bezoek Basisschool Don Sarto
Basisschool Don Sarto - Oude Hilvarenbeekseweg 15 - 5022 EM Tilburg  

Vanaf augustus 2016 worden de LEA middelen op basis van zogenaamde locatieplannen beschikbaar gesteld aan zowel T-Primair  als de afzonderlijke besturen/scholen. Het doel hiervan is om het eigenaarschap voor samenwerking met  de wijk en met de kinderopvang in de school te versterken. Dat vraagt om een “nieuwe” verhouding tussen gemeente  en PO: van meetbaar naar merkbaar. Basisschool Don Sarto zal toelichten hoe een locatieplan tot stand komt en wat de toegevoegde waarde daarvan is. Vervolgens kunnen we ingaan op de wijze hoe gemeente en onderwijs elkaar hierin al vinden en ook nog zoekende zijn.

Programma 7 september 2016 
 8.45  – 9.00 uur: Inloop Mytylschool 
9.00 – 10.30 uur: Welkom door Harry Hoekjen

- kennismaking
- rondleiding
- toelichting/presentatie/dialoog

10.30 – 11.00 uur: Verplaatsen naar basisschool Don Sarto

11.00 – 12.00 uur: Presentatie Locatieplan

12.00 -  12.45 uur: Dialoog over samenwerking gemeente en onderwijs (inclusief lunch)

12.45 – 13.00 uur: Afsluiting

 

Werkbezoek PO raad – T-Primair 22 november 2016

Locatie: Basisschool De Regenboog - Dirigentenlaan 17 - 5049 EA Tilburg - www.bsderegenboog.nl

Basisschool de Regenboog is een kleurrijke school waar we samen een veilige omgeving creëren van waaruit kinderen zich kunnen, mogen en durven ontwikkelen. De Regenboog, een school, waar je je thuis voelt en waar we samen op weg gaan. 
De Tilburgse wijk Stokhasselt, waarin de Regenboog staat is aangewezen als Focuswijk. Wij richten ons op vier speerpunten: veiligheid, aanpak armoede, sociale stijging en werk en jongeren doen het goed op school. Dit doen wij samen met onze ouders en partners in de wijk.

Programma

Aanvang 10.30 uur  

  • Welkom door Marius Liebregts 
  • Rondleiding door de MFA door Petra Smit 
  • In gesprek met elkaar 

Vanaf augustus 2016 worden de LEA middelen op basis van zogenaamde locatieplannen beschikbaar gesteld aan zowel T-Primair als de afzonderlijke besturen/scholen. Het doel hiervan is om het eigenaarschap voor samenwerking met de wijk en met de kinderopvang in de school te versterken. Dat vraagt om een “nieuwe” verhouding tussen gemeente en PO: van meetbaar naar merkbaar.

Basisschool De Regenboog zal toelichten hoe een locatieplan tot stand komt en wat de toegevoegde waarde daarvan is. Vervolgens kunnen we ingaan op de wijze hoe gemeente en onderwijs elkaar hierin al vinden en ook nog zoekende zijn.

12.00 tot 12.30 uur 

  • Lunch en afsluiting

Deelnemerslijst

PO-raad

Rinda den Besten - voorzitter 
Esmee Hornstra - beleidsmedewerker: IKC en Brede School

Gemeente Tilburg

Bart van Dalen - omgevingsmanager
Ton Kivits - beleidsmedewerker onderwijs 
Erik Roest - afdelingshoofd sociaal

Primair Onderwijs

Dave Ensberg - voorzitter College van Bestuur Biezonderwijs
Toon Godefrooij - lid college van bestuur Tangent 
Ad Graumans - algemeen directeur SKOTZO, tevens voorzitter SWV Plein 013
Harry Hoekjen - directeur/bestuurder stichting Mytylschool Tilburg, tevens secretaris/penningmeester T-Primair
Pieter Jansen - directeur T-Primair
Marius Liebregts - voorzitter CvB stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep, tevens voorzitter T-Primair
Mieke van der Loop - projectmedewerker Kindcentra
Gerard Roozen - directeur Aboe el-Chayr
Irene Schmeltz - adjunct-directeur De Regenboog
Petra Smit - directeur De Regenboog
Mohamed Talbi - bestuurder SIPO

Kinderopvang

Harriëtte Koning - raad van bestuur Kinderopvanggroep
Geert de Wit - raad van bestuur Kinderopvanggroep

Presentatie

De presentatie van Iliass El Hadioui is in te zien via de link.

Onderwijsmanifest

Het onderwijsmanifest is te lezen via deze link.

Beeldverslag

Larissa Rand heeft een fotoreportage gemaakt van de opening van het werkjaar 2017-2018. De foto's zijn in te zien via de link: https://myalbum.com/album/DiBpN4yqhA81 

Onderwijsmanifest T-Primair 2018 - 2022