Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Waarom aan de slag met wetenschap en techniek?        

Als kinderen actief aan de slag gaan met Wetenschap & Techniek is dat ondersteunend voor hun probleemoplossende vaardigheden en worden ze uitgedaagd om creatief, kritisch en innovatief te denken. Ze leren hoe ze via onderzoeken en ontdekken naar ontwerpen komen.

Het project W&T Techniekpact Regio Zuid schooljaar 2015-2016 heeft tot doel om een gedragen meerjarenprogramma 2015-2020 W&T te ontwikkelen. Dit schooljaar ligt het accent op netwerkversterking tussen scholen en worden professionaliseringstrajecten voor het onderwijs gestart. Ook wordt gewerkt aan een ondersteuningsstructuur waarin onderwijs, de toekomstige ‘arbeidsmarkt’ van wetenschap, technologie en bedrijfsleven en contextrijke leeromgevingen met elkaar worden verbonden. 

Projectplan Wetenschap en Techniek regio Tilburg

Waar vind ik informatie over wetenschap en techniek voor 0-13 jaar?     

Platform Promotie Techniek Midden-Brabant

Het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. PPTMB promoot wetenschap en techniek onder jongeren in de regio Midden-Brabant. De website informeert het primair en voortgezet onderwijs over diverse ontwikkelingen, projecten en initiatieven rondom wetenschap en techniek in de regio Midden-Brabant: www.pptmb.nl

Wil je meer informatie over het traject of over de mogelijkheden voor scholen, dan kun je contact opnemen met:

Film over kiezen voor technologie: kiezenvoortechnologie.nl/boodschapaandeleraar

Kijk onder het kopje "in de praktijk" voor de verschillende mogelijkheden rondom Wetenschap & Techniek in het primair onderwijs. 

Het actuele scholingsaanbod rondom Wetenschap & Techniek is opgenomen op de Ontwikkelacademie.

 

 

TechniekRijk 2017

Een “Wetenschap en Techniek”- markt waar je inspiratie opdoet, in gesprek gaat met aanbieders, good-practices van andere scholen kunt zien en horen, de laatste ontwikkelingen kunt bewonderen en alle info die je maar kunt bedenken tegenkomt. Kortom een markt die je niet wilt missen. 

Woensdag 29 maart - Wandel binnen tussen 16.00 en 20.00 uur en geniet!
Locatie: Fontys HKE Tilburg. Prof. Goossenslaan 1, 5022DM Tilburg

Meld je aan via: http://www.ontwikkelacademie.nu/workshops/2017-03-29-techniekrijk Staat je organisatie er niet bij, vul dan ‘geen van bovengenoemde’ in.  

Gratis download thema nummer Praxis Bulletin

 

Het maartnummer van Praxis Bulletin gaat helemaal over Wetenschap en Techniek, met veel mooie artikelen en activiteiten die meteen uit te voeren zijn in je groep.

http://www.praxisbulletin.nl/download-het-themaboek-maak-het-nou/

        

Gratis aanbod Ontdekstation

Het ontdekstation nodigt scholen uit om gebruik te maken van een gratis aanbod tijdens de opstartfase in de periode januari - april 2017. Het aanbod staat hieronder beschreven evenals de wijze waarop je geïnformeerd kunt worden. 

Aanbod (gratis) Ontdekstation (beperkt tot 12 schoolklassen)

• Bezoek met de klas het Ontdekstation; 1 dagdeel, programma bestaat uit een film bekijken, een workshop en een eigen film maken. Beschikbaar voor groep 3 t/m 8. Aanmelden: http://meedoen.deuitvinders.com

 • Informatiebijeenkomst De Uitvinders voor leerkrachten op 18 of 26 januari van 19.30-21.30 uur; locatie: het Ontdekstation (toelichting op het Uitvinders programma). Aanmelden.

 • Deelname project De Uitvinders; uitvoering op school, digitaal materiaal wordt digitaal beschikbaar gesteld. Aanmelden: http://meedoen.deuitvinders.com

Voor meer informatie verwijzen we naar de flyer en de website van De Uitvinders www.deuitvinders.com

Met dit gratis aanbod onderzoeken we en bewijzen we (daarvan zijn we overtuigd) dat het Ontdekstation voor het primair onderwijs van grote toegevoegde waarde is. Om dit te bewerkstelligen willen we van de deelnemende klassen ten minste 3 presentaties van kinderen die hun eigen inzendingen plaatsen op de website van de Uitvinders.

Anita de Haas - directeur Platform Promotietechniek Midden Brabant  
Hugo Vrijdag - projectleider Ontdekstation

 

Wedstrijd Piek met techniek

Een oproep aan alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook studenten in Tilburg opgelet …..
Gevraagd: Een uniek ontwerp van een ‘Ontdek-apparaat’ voor het Ontdekstation, ontworpen door leerlingen en studenten uit Tilburg. Ga de uitdaging aan met jouw groep, klas, of misschien met een groep vrienden. Het kan natuurlijk ook een coproductie zijn van het primair, voortgezet onderwijs en studenten uit Tilburg! 
Meer informatie: piek met techniek

 

Coder Dojo

De UvT en de Bibliotheek Midden-Brabant organiseren vanaf oktober 2016 ieder minstens één keer per maand een Coder Dojo. De Coder Dojo is een wereldwijd project dat er op gericht is om kinderen en tieners op een leuke, toegankelijke manier programmeren te leren. Iedereen tussen de 7 en 17 jaar kan langskomen om meer te leren over code of om aan eigen projecten te werken. De Dojo is minimaal één middag per maand open. Vaak is er een thema, zoals videogames, vlog-intro's, robots, of virtual reality. Via de site van Coder Dojo kun je je aanmelden (https://zen.coderdojo.com/dojo/nl/tilburg/tilburg-code-brabant-bibliotheek-midden-brabant voor de bieb, https://zen.coderdojo.com/dojo/nl/tilburg/tilburg-code-brabant-tilburg-university voor de UvT).
Langskomen zonder aan te melden kan ook, maar er is maar plek voor een vast aantal deelnemers.

 

Ontdekstation in Spoorzone nieuwe uitdaging voor schooljeugd

Zelf spelenderwijs ontwerpen, uitvinden, bouwen. In schoolverband of als leuk gezinsuitje. Dat is het idee achter het Ontdekstation dat momenteel in de Tilburgse Spoorzone in hal 79 in aanbouw is.
Met een oppervlakte van 560 vierkante meter moet het straks dé creatieve plek in de stad zijn waar kinderen op een leuke en uitdagende manier hun affiniteit met wetenschap en techniek kunnen ontdekken. (Onderzoekend en Ontwerpend leren). 

Schoolklassen kunnen er nu al op afspraak terecht; de buitenschoolse activiteiten beginnen mét een officiële opening in januari.
Het Ontdekstation is een initiatief van het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant (PPTMB) en de Ontdekfabriek in Eindhoven. Hugo Vrijdag, het creatieve brein achter de Ontdekfabriek heeft met het Ontdekstation een eigen Tilburgse versie weten te creëren. Zo’n honderd direct betrokkenen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid hebben op 19 oktober kennis kunnen nemen van de stand van zaken in de opbouw tijdens een succesvolle  ‘pannenbier’ bijeenkomst.

Met de komst van het Ontdekstation ligt het voor de hand dat PPTMB gaat werken aan de verbinding tussen Ontdekstation en OntdekRijk, het klaslokaal in basisschool de Vijfhoeven waar Annelies van Helvoort namens het Platform Promotie Techniek en Stichting Xpect Primair al geruime tijd leerkrachten én basisschoolkinderen enthousiast weet te maken voor Wetenschap en Techniek. Het Ontdekstation moet in de toekomst immers dé centrale plek zijn waar alle activiteiten op het gebied van jeugd en techniek in Tilburg en omgeving samen komen. Reden ook waarom de gemeente Tilburg de realisatie mogelijk heeft gemaakt, evenals de studie naar een toekomstig eigenstandig bestaan van het Ontdekstation.

Overigens beperkt het Ontdekstation zich niet tot activiteiten voor kinderen. Het is ook een plek waar studenten stage gaan lopen én vanuit diverse disciplines samen aan praktijkopdrachten kunnen werken die – al dan niet in opdracht van het bedrijfsleven - ten goede komen aan vernieuwing en uitbreiding van het Ontdekstation.
www.ontdekstation.nl  
www.pptmb.nl

 

Ontdekrijk 

Kinderen zijn nieuwsgierig. Zij hebben een ontdekkende houding, maar om deze houding verder te kunnen ontwikkelen, hebben zij volwassenen nodig. In ONTDEKRIJK krijgen leerkrachten de kans om zelf te ontdekken, te verwonderen en nieuwsgierig te zijn. Zo ervaren zij wat kinderen ook ervaren en worden ze eigenaar van hun ontwikkelproces.
Leerkrachten kunnen bij Ontdekrijk deelnemen aan een studiedag en/of in groepsverband inspiratie opdoen. Ook groepen kinderen kunnen worden ondergedompeld in de wereld van wetenschap en techniek.

www.facebook.com 
Promotieplatform Techniek

           

Wetenschapsknooppunten

Een wetenschapsknooppunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende basisscholen en een (of meer) universiteit(en). Vaak is ook een pabo bij het knooppunt betrokken. Doel is kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap, door kennis uit te wisselen. Inmiddels telt Nederland twaalf van deze knooppunten.

In Brabant is er het Wetenschapsknooppunt Brabant, verbonden aan Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Het is een gecombineerd programma van Tilburg University en TU/e.

www.wetenschapsknooppunten.nl/wetenschapsknooppunten.html 
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/wetenschapsknooppunt/ 
www.tue.nl/universiteit/tue-junior/

 

Ontdekstation Tilburg

In Tilburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Ontdekstation in de Spoorzone. Het Ontdekstation wordt dé creatieve plek in Tilburg waar de verbeeldingskracht wordt geprikkeld. Waar kinderen spelenderwijs ontdekken wat hun affiniteit is met wetenschap en techniek. www.braintrigger-challenge.nl/opdrachten/overige/ontdekstation

Filmpje: youtu.be/APGE8MrAluc

 

Waar vind ik activiteiten, lesmogelijkheden rondom het domein Wetenschap & Technologie?        

Op de website TECHFINDER is een wetenschap- en technologieaanbod op maat te vinden. Het betreft een aanbod per provincie/regio, onderverdeeld in doelgroep, thema en type aanbod (bijvoorbeeld lessen, films en mogelijkheden om bedrijven te bezoeken).

De wetenschapsknooppunten bieden praktijkvoorbeelden en lesmaterialen voor het onderwijs. Deze zijn te vinden op de websites van de diverse wetenschapsknooppunten in Nederland. http://techfinder.nl/ 
Filmpje: http://techfinder.nl/hoe-werkt-techfinder

Webpagina Wetenschapsknooppunten met praktijkvoorbeelden: http://www.wetenschapsknooppunten.nl/praktijkvoorbeelden.html

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?        

Er zijn vanaf dit schooljaar 2015-2016 diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar in de regio Midden-Brabant voor W&T initiatieven in het primair onderwijs.

Stichting WTE (Stichting Wetenschap, Technologie en Excellentie)

In de provincies Noord-Brabant en Limburg (regio Zuid) is een scholennetwerk actief op het terrein van wetenschap, techniek en excellentie. Tien schoolbesturen ontmoeten elkaar om regionaal beleid te ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken. De organisatie hiervan vindt plaats via Stichting WTE regio Zuid.

http://www.kiezenvoortechnologie.nl/home

http://www.scholennetwerk-wte.nl/

Wil je meer informatie over het traject of over de mogelijkheden voor scholen, dan kun je contact opnemen met:

Laudy Brouwer, laudy.brouwer@tprimair.nl - Projectcoördinator W & T, T-Primair