Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

'Wijkinformatie' biedt een overzicht van openbaar beschikbare achtergrondinformatie over buurten en wijken in Tilburg. Tevens zijn er stedelijke monitors te vinden zoals de jeugdmonitor en de armoedemonitor. Locatiedirecteuren kinderopvang en onderwijs kunnen deze informatie gebruiken om een locatieprofiel op te stellen. De wijkinformatie is geordend per 'toegangsgebied'. Dat is de wijkindeling van de teams Toegang T-aanpak. Op de plattegrond zijn bij de sterretjes locaties peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs per wijk te vinden. De nummers van de Toegangsgebieden corresponderen met de namen van de Toegangsgebieden aan de rechterzijde van deze pagina.