Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Toelichting op de categorieën

Algemeen

Hier staan een drietal documenten ter ondersteuning van de wijkgegevens: een kaart met subwijken en de cijfers daarvan, een overzicht van straatnamen gekoppeld aan subwijken en een overzicht met het aantal kinderen van 2 t/m 4 jaar per subwijk in Tilburg.

Wijkgegevens GGD

De GGD Hart voor Brabant neemt met regelmaat monitoren af onder verschillende bevolkingsgroepen. Aan de hand van de mate van respons worden deze gegevens verwerkt. Een aantal van de resultaten zijn verwerkt in schematische weergave “Wijk in Beeld”. Zo is een één oogopslag te zien wat de situatie in het gebied van een locatie is op het gebied van gezondheid en welzijn.

Voor gedetailleerdere gegevens zijn de diverse monitors te gebruiken. Wordt de wijk van een locatie niet specifiek (aanleiding hiervoor was de mate van respons) benoemd, dan kunnen de algemene gegevens van Tilburg gebruikt worden. 

Wijkgegevens gemeente

Ook de gemeente Tilburg voert om de 2 jaar toetsen en monitoren uit. De gegevens hiervan zijn verwerkt in de "Wijktoetsen gemeente Tilburg 2016", via de link in dit document heeft u een totaaloverzicht en per tabblad staan de gegevens van de wijken per aandachtspunt weergegeven.  

Naast de wijktoets is er ook een ‘Lemonrapport’ en een ‘Armoedemonitor’ beschikbaar.

 

Wijkplannen

Voor deze wijk zijn er geen wijkplannen gemaakt. Wijkplannen worden gemaakt voor de wijken, waar aan de hand van gegevens van de wijktoetsen aanleiding voor is.